O kancelarii
Mosor i Oleksiak – Szeląg Adwokacka Spółka Partnerska świadczy swoje usługi w zakresie wielu gałęzi prawa i reprezentuje osoby fizyczne oraz prawne w postępowaniu przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, a także w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym. Reprezentacja obejmuje także zastępstwo przed organami administracji publicznej. Partnerzy Spółki oraz Zespół Prawników tworzą zgraną ekipę, wzajemnie uzupełniającą się pod kątem specjalizacji w określonych dziedzinach prawa.