Mosor i Oleksiak-Szeląg

Polityka cookies

§1 Przepisy ogólne


  1. Serwis internetowy korzysta z plików cookies – rozumie się przez to dane informatyczne, przechowywane na urządzeniu końcowym Usługobiorcy, w szczególności pliki z nazwą strony internetowej, czasem przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

  2. Pliki cookies służą do korzystania z serwisu internetowego.

  3. Usługodawca poprzez pliki cookies otrzymuje informacje dotyczące przeglądarki, oprogramowania oraz urządzenia końcowego.

  4. Usługodawca zamieszcza na urządzeniu końcowym pliki cookies oraz uzyskuje do nich dostęp.

  5. W ramach serwisu stosowane są:
    a) cookies „niezbędne”: są instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania sesji logowania lub wypełniania formularzy. Konieczne dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej;
    b) Cookies „funkcjonalne”: Zapamiętują i dostosowują stronę np. do. preferencji językowych. Blokowanie funkcjonalnych cookies może spowodować, że strona internetowa nie będzie działać prawidłowo;

  6. Usługobiorca ma możliwość zmiany ustawień plików „cookies” w odpowiedniej zakładce na stronie internetowej.