Prawo nieruchomości

Kupno i sprzedaż nieruchomości

Proces kupna lub sprzedaży nieruchomości może być wyjątkowo skomplikowany i stresujący. Nasza Kancelaria może wesprzeć Cię na każdym etapie transakcji, zapewniając pełne bezpieczeństwo i profesjonalizm.

01

Analiza umowy kupna sprzedaży nieruchomości

Sprawimy, że transakcja będzie zgodna z prawem i będzie chronić Twoje interesy.

02

Umowa przedwstępna

Analiza lub sporządzenie umowy

03

Due diligence

Pomożemy w przeprowadzeniu dokładnych badań stanu prawnego nieruchomości, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek i zagwarantować, że nabywasz nieruchomość wolną od obciążeń i długów.

Prawo nieruchomości

Profesjonalne negocjacje przy transakcji sprzedaży

Proces sprzedaży nieruchomości to złożony i wymagający etap, który często wymaga umiejętności negocjacyjnych. Posiadamy doświadczenie w negocjacjach skomplikowanych transakcjach nabycia lub zbycia nieruchomości i możemy dobrze zabezpieczyć Twoje interesy.

01

Reprezentację Twoich interesów

Nasz doświadczony zespół prawników działa w Twoim imieniu, dbając o to, aby uzyskać jak najkorzystniejsze warunki transakcji.

02

Negocjacje cenowe

Pomagamy w ustaleniu odpowiedniej ceny i prowadzimy negocjacje z kupującym lub sprzedającym, dążąc do osiągnięcia satysfakcjonującego rezultatu.

03

Ustalanie warunków umowy

Dokładnie analizujemy i redagujemy umowy (akty notarialne), aby zabezpieczyć Twoje interesy i zapewnić, że są zgodne z obowiązującymi przepisami.

04

Rozwiązywanie sporów

W razie sporów podczas negocjacji, nasza kancelaria interweniuje, dążąc do rozwiązania problemów w sposób korzystny dla Ciebie.

Prawo nieruchomości

Spory o prawo własności nieruchomości

Spory o prawo własności nieruchomości to jedna z najbardziej złożonych i wymagających sytuacji prawnych, z jakimi możesz się spotkać. Naszym celem jest zapewnienie Ci kompleksowej reprezentacji i wsparcia w obronie Twoich praw do nieruchomości zarówno w sądzie, jak i na etapie przedsądowym.

01

Spory dotyczące tytułu prawa własności

Spory te dotyczą prawidłowości tytułu własności danej nieruchomości. Mogą wynikać z niejasności w dokumentach własnościowych, konfliktów dziedziczenia lub błędów w rejestrach gruntowych.

02

Uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

Postępowanie zmierza do usunięcia niezgodności między stanem prawnym ujawnionym w księdze wieczystej a stanem prawnym rzeczywistym, tj. takim, jaki powinien być wpisany.

03

Służebność gruntowa

Spory o służebność gruntową to kwestie dotyczące uprawnień innych właścicieli nieruchomości do korzystania z części danej nieruchomości, na przykład prawa przejazdu przez cudzy grunt.

04

Spory graniczne

Dotyczą one określenia granic nieruchomości i mogą wyniknąć z nieporozumień między sąsiadami w sprawach granic działek.

05

Nielegalne zajęcie nieruchomości

To rodzaj sporu, w którym jedna strona twierdzi, że druga bezprawnie zajęła jej nieruchomość, na przykład poprzez zaadaptowanie terenu lub budowę na cudzym gruncie.

06

Zasiedzenie

Jest to sposób nabycia prawa do nieruchomości przez władztwo nad nią przez czas określony przez przepisy prawa.

07

Naruszenie praw do nieruchomości

Spory te dotyczą naruszenia praw właściciela nieruchomości, takie jak zanieczyszczenie terenu, zasłanianie widoku, zakłócanie ciszy, czy blokowanie dostępu.

08

Egzekucja hipoteki

To spory, w których wierzyciel hipoteczny dąży do uzyskania nieruchomości, aby zaspokoić swoje roszczenia wobec dłużnika.

09

Zmiana warunków umowy

Niekiedy właściciele nieruchomości dochodzą w sądzie zmiany warunków umowy dotyczącej nieruchomości, takie jak prawa do korzystania z nieruchomości lub jej podział.

10

Nieruchomości komercyjne

W sporach dotyczących nieruchomości komercyjnych, często biorą udział przedsiębiorcy i instytucje, a kwestie dotyczą umów dzierżawy, dzierżawców i dzierżawców, czy umów najmu.

11

Konwersje nieruchomości

To rodzaj sporu, w którym jedna ze stron twierdzi, że nieruchomość została przekształcona w sposób, który narusza jej prawa, na przykład poprzez zmiany w sposobie wykorzystywania terenu.

Prawo nieruchomości

Zniesienie współwłasności

Współwłasność nieruchomości może stać się źródłem konfliktów i sporów, zwłaszcza gdy współwłaściciele nie zgadzają się co do sposobu korzystania z nieruchomości lub jej podziału. Niezależnie od rodzaju sporu lub trudności, na jakie trafisz możesz liczyć na nasze profesjonalne wsparcie i reprezentację. Skontaktuj się z nami, aby rozwiązać swoje problemy związane z nieruchomościami.

Prawo nieruchomości

Ustanowienie służebności

Służebność to prawo do korzystania z cudzej nieruchomości w określony sposób. Rodzaje służebności jakie wyróżniają przepisy prawa to służebność gruntowa, osobista oraz przesyłu.

01

Analiza stanu faktycznego i prawnego

Nasz doświadczony zespół prawników dokona analizy aktów prawnych i dokumentów, aby określić możliwości ustanowienia, zakres i warunki służebności.

02

Reprezentację w sporach

Pomagamy w rozwiązywaniu sporów dotyczących służebności, zarówno w drodze mediacji i negocjacji, jak i w postępowaniach sądowych.

03

Ustalanie od nowa warunków służebności

W przypadku nowych umów lub konieczności zmiany warunków służebności, nasza kancelaria pomaga w ich ustaleniu i prawidłowym udokumentowaniu.

04

Ochronę Twoich praw

Dbamy o to, aby Twoje prawa jako beneficjenta służebności były należycie chronione i respektowane przez właściciela nieruchomości.

Prawo nieruchomości

Umowy najmu i dzierżawy

Proces wynajmu lub dzierżawy nieruchomości może być złożony i wymaga dokładnego zrozumienia prawnych aspektów umowy. Zapewniając Ci pełne wsparcie i profesjonalną reprezentację w kwestiach związanych z najmem lub dzierżawą.

01

Przygotowanie i analiza umów

Nasz doświadczony zespół prawników przygotowuje, analizuje i dostosowuje umowy najmu lub dzierżawy, aby zapewnić, że są zgodne z obowiązującym prawem i chronią Twoje interesy.

02

Rozstrzyganie sporów

W razie sporów między wynajmującym a najemcą lub dzierżawcą, reprezentujemy Cię w mediacjach, negocjacjach i postępowaniach sądowych.

03

Weryfikację nieruchomości

Pomagamy w przeprowadzeniu badań i weryfikacji nieruchomości pod kątem prawnym, aby upewnić się, że jest ona odpowiednia do celów najmu lub dzierżawy.

04

Zabezpieczenie finansowe i prawne

Oferujemy doradztwo w sprawach związanych z kaucjami, czynszami, i innymi aspektami finansowymi umów najmu i dzierżawy.

05

Monitorowanie zmian prawnych

Nasza kancelaria śledzi zmiany w przepisach prawa, które mogą wpłynąć na Twoje prawa i obowiązki jako najemcy lub dzierżawcy.

Prawo nieruchomości

Ustalanie granic działki

Własność nieruchomości wiąże się z obowiązkiem dokładnego określenia granic działki, co może czasem stanowić źródło konfliktów z sąsiadami lub niepewności co do zakresu terenu. Niezależnie od rodzaju nieruchomości i ewentualnych problemów z granicami, możesz liczyć na nasze doświadczenie i profesjonalną reprezentację.

01

Analiza dokumentów

Przeglądamy wszystkie istniejące dokumenty dotyczące nieruchomości, takie jak akty notarialne, mapy czy umowy, aby ustalić poprzednie ustalenia granic.

02

Mediacje z sąsiadami

W razie konieczności, podejmujemy próbę mediacji z sąsiadami w celu osiągnięcia porozumienia co do granic nieruchomości.

03

Rejestrację zmian

Jeśli ustalimy nowe granice działki, pomagamy w ich oficjalnej rejestracji w odpowiednich rejestrach gruntowych.

04

Reprezentacja przed sądem

Jeśli pojawią się spory z sąsiadami dotyczące granic działki, reprezentujemy Cię w postępowaniach sądowych, dążąc do rozwiązania sprawy zgodnie z obowiązującym prawem.

Prawo nieruchomości

Zasiedzenie

Proces zasiedzenia to ważny aspekt prawa nieruchomości, który może mieć znaczący wpływ na prawa własności do nieruchomości. Nasza Kancelaria specjalizuje się w udzielaniu pomocy w kwestiach związanych z zasiedzeniem, pomagając Ci zrozumieć i chronić Twoje interesy w tej dziedzinie.

01

Analiza sytuacji

Nasz doświadczony zespół prawników dokona analizy Twojej sytuacji i sprawdzi, czy spełnione są niezbędne warunki do zasiedzenia nieruchomości.

02

Przygotowanie dokumentacji

Pomagamy w przygotowaniu wszelkiej dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia procesu zasiedzenia, w tym wniosków i dowodów.

03

Reprezentacja przed sądem

Jeśli konieczne jest rozstrzygnięcie sporu związanego z zasiedzeniem w sądzie, reprezentujemy Cię i działamy w obronie Twoich praw.

04

Porady prawne

Udzielamy porad prawnych i pomagamy Ci zrozumieć, jakie kroki podjąć w celu ochrony swoich praw do nieruchomości.

Prawo nieruchomości

Umowa deweloperska

Planujesz zakup nieruchomości od dewelopera? Chcesz być pewny, że Twoje interesy są należycie chronione podczas tego procesu? Nasza kancelaria jest tutaj, aby Ci pomóc!

01

Analiza umowy

Nasz doświadczony zespół adwokatów dokładnie przeanalizuje umowę deweloperską, identyfikując potencjalne ryzyka i niejasności.

02

Zabezpieczenie Twoich interesów

Pomagamy negocjować warunki umowy, włączając w to aspekty takie jak terminy płatności, kary umowne czy standardy jakościowe.

03

Weryfikację dokumentów

Dokładnie sprawdzamy dokumentację związaną z projektem deweloperskim oraz legalność inwestycji.

04

Reprezentację w sporach

W razie sporów z deweloperem, jesteśmy gotowi reprezentować Cię w postępowaniach sądowych lub mediacjach.

Prawo nieruchomości

Umowa przedwstępna

Planujesz zakup wymarzonej nieruchomości? Umowa przedwstępna nabycia nieruchomości to kluczowy dokument w tym procesie. Nasza kancelaria zadba o Twoje interesy i zapewnić Ci pewność, że wszystkie aspekty umowy są jasne i korzystne. Wyjaśnimy, która forma umowy przedwstępnej będzie najbardziej dla Ciebie korzystna.

01

Analiza umowy

Nasz doświadczony zespół adwokatów dokładnie przeanalizuje umowę deweloperską, identyfikując potencjalne ryzyka i niejasności.

02

Pomoc w negocjacjach

Pomagamy w negocjacjach z drugą stroną umowy, dążąc do osiągnięcia jak najkorzystniejszych warunków.

03

Ochrona Twoich praw

Zapewniamy, że Twoje interesy są należycie chronione w zakresie warunków płatności, terminów i innych kluczowych kwestii.

04

Reprezentację w sporach

W razie sporów lub niezgodności związanych z umową przedwstępną, reprezentujemy Cię w postępowaniach sądowych lub mediacjach.

05

Weryfikację nieruchomości

Pomagamy w weryfikacji nieruchomości, jej stanu prawnego oraz innych istotnych aspektów.

Prawo nieruchomości

Pozwolenie na zakup nieruchomości przez cudzoziemca

Jeśli jesteś cudzoziemcem i marzysz o zakupie nieruchomości w Polsce, nasza kancelaria jest tu, aby Ci pomóc. Zakup nieruchomości przez cudzoziemca może być wyzwaniem z punktu widzenia prawnego i administracyjnego, ale z naszym wsparciem staje się to możliwe. Nasz cel to uczynienie procesu zakupu nieruchomości w Polsce jak najbardziej efektywnym i bezproblemowym dla Ciebie.

01

Przeprowadzenie procedury uzyskania pozwolenia

Pomagamy w przejściu przez wszystkie niezbędne formalności, od uzyskania zgody na zakup nieruchomości, po rejestrację w sądzie i odpowiednie organy administracyjne.

02

Analizę prawną

Nasz doświadczony zespół prawników dokładnie analizuje wszystkie dokumenty związane z zakupem, upewniając się, że są zgodne z obowiązującym prawem.

03

Wsparcie w negocjacjach

Pomagamy w negocjacjach z sprzedawcą lub deweloperem, dbając o jak najlepsze warunki transakcji.

04

Ochronę Twoich interesów

Dbamy o to, aby Twoje prawa jako cudzoziemca były należycie chronione w trakcie procesu zakupu.

Prawo nieruchomości

Uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

Jeśli masz wątpliwości co do zgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem Twojej nieruchomości, postępowanie w sądzie o ustalenie tej zgodności może być niezbędne. Nasza kancelaria specjalizuje się w reprezentacji klientów w takich sprawach, pomagając im zabezpieczyć swoje prawa własności.

01

Profesjonalną reprezentacja

Nasz doświadczony zespół prawników reprezentuje Cię w postępowaniu sądowym, dbając o ochronę Twoich praw i interesów.

02

Analiza dokumentacji

Dokładnie analizujemy dokumentację związana z Twoją nieruchomością i księgą wieczystą w celu przygotowania solidnych argumentów w sądzie.

03

Przygotowanie wniosków i dokumentów

Pomagamy w przygotowaniu wniosków i dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania i dalszych działań.

04

Weryfikację treści księgi wieczystej

Nasza kancelaria podejmuje wszelkie działania, aby ustalić zgodność treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem nieruchomości.

05

Reprezentację w negocjacjach

W razie konieczności, pomagamy negocjować warunki z drugą stroną sporu w celu osiągnięcia rozwiązania poza sądem.

Prawo nieruchomości

Skarga Pauliańska

Skarga Pauliańska to narzędzie prawa cywilnego, które daje Ci możliwość zakwestionowania działań innych osób, które mogą zaszkodzić Twoim interesom. Głównym celem skargi Pauliańskiej jest zabezpieczenie Twoich praw do majątku i wartości, które zostały narażone przez nieuczciwe działanie Twojego dłużnika tzw. ukrywania majątku, które miałoby wpływ na Twoje roszczenia.

01

Analiza sytuacji

Dokładnie analizujemy Twoją sytuację i identyfikujemy wszelkie nieprawidłowości czy działania nieuczciwe, które naruszają Twoje interesy.

02

Przygotowanie wniosków i dokumentów

Pomagamy w przygotowaniu wszelkiej dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania ze skargi Pauliańskiej.

03

Negocjacje i mediacje

W razie konieczności, podejmujemy próbę rozwiązania sporu poza sądem, negocjując z drugą stroną lub uczestnicząc w mediacjach.

04

Reprezentacja w sądzie

Jeśli postępowanie ze skargi Pauliańskiej wymaga rozstrzygnięcia przez sąd, jesteśmy gotowi reprezentować Cię na każdym etapie procesu.

Prawo nieruchomości

Egzekucja z nieruchomości

Jeśli znajdujesz się w sytuacji, gdzie Twoje roszczenia finansowe nie zostały zrealizowane, a dłużnik posiada nieruchomości, to egzekucja z nieruchomości może być kluczowym narzędziem do zabezpieczenia Twoich interesów. Nasza Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu procesów egzekucji z nieruchomości, pomagając Ci odzyskać długi i zabezpieczyć swoje prawa.

01

Profesjonalną reprezentację

Nasz doświadczony zespół prawników reprezentuje Cię na każdym etapie procesu egzekucji z nieruchomości, dbając o ochronę Twoich interesów.

02

Analizę sytuacji

Dokładnie analizujemy sytuację prawno-finansową dłużnika i nieruchomości, którą można objąć egzekucją.

03

Przygotowanie wniosków i dokumentów

Pomagamy w przygotowaniu wszelkiej dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia procesu egzekucji.

04

Reprezentację w sądzie

W razie potrzeby, reprezentujemy Cię w postępowaniach sądowych związanych z egzekucją.

05

Wsparcie w negocjacjach

Dążymy do osiągnięcia porozumienia z dłużnikiem poza sądem, w celu szybszego odzyskania długu.


Zespół

Specjaliści
od prawa nieruchomości

Kancelaria Mosor i Oleksiak – Szeląg szczyci się szerokim doświadczeniem w obszarze prawa nieruchomości. Znamy tajniki branży i świadczymy usługi na najwyższym poziomie. Oferujemy kompleksową pomoc prawną w zakresie transakcji, negocjacji, sporów przed sądem i wszelkich zagadnień związanych z nieruchomościami. Śledzimy zmiany w przepisach prawnych związanych z nieruchomościami, by zawsze dostarczyć naszym klientom najbardziej aktualne i efektywne rozwiązania. Zaufaj nam, jeśli potrzebujesz ekspertów do spraw prawa nieruchomości. Nasza kancelaria stawia na indywidualne podejście i skuteczne rozwiązania, gwarantując bezpieczeństwo Twoich interesów.
Kancelaria Mosor i Oleksiak – Szeląg szczyci się szerokim doświadczeniem w obszarze prawa nieruchomości. Znamy tajniki branży i świadczymy usługi na najwyższym poziomie. Oferujemy kompleksową pomoc prawną w zakresie transakcji, negocjacji, sporów przed sądem i wszelkich zagadnień związanych z nieruchomościami. Śledzimy zmiany w przepisach prawnych związanych z nieruchomościami, by zawsze dostarczyć naszym klientom najbardziej aktualne i efektywne rozwiązania. Zaufaj nam, jeśli potrzebujesz ekspertów do spraw prawa nieruchomości. Nasza kancelaria stawia na indywidualne podejście i skuteczne rozwiązania, gwarantując bezpieczeństwo Twoich interesów.
Kancelaria Mosor i Oleksiak – Szeląg szczyci się szerokim doświadczeniem w obszarze prawa nieruchomości. Znamy tajniki branży i świadczymy usługi na najwyższym poziomie. Oferujemy kompleksową pomoc prawną w zakresie transakcji, negocjacji, sporów przed sądem i wszelkich zagadnień związanych z nieruchomościami. Śledzimy zmiany w przepisach prawnych związanych z nieruchomościami, by zawsze dostarczyć naszym klientom najbardziej aktualne i efektywne rozwiązania. Zaufaj nam, jeśli potrzebujesz ekspertów do spraw prawa nieruchomości. Nasza kancelaria stawia na indywidualne podejście i skuteczne rozwiązania, gwarantując bezpieczeństwo Twoich interesów.

Adwokat partner

Elżbieta Mosor

WIĘCEJ

Radca prawny

Mateusz Tomczyk

WIĘCEJ

Radca prawny

Mateusz Mosor

WIĘCEJ

Aplikant adwokacki

Justyna Kurek

WIĘCEJ

Dla Kogo

Branże, dla jakich pracujemy

Dla Kogo

Branże, dla jakich pracujemy

e-Commerce

e-Commerce

W charakterze obrońcy lub pełnomocnika, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,

Budownictwo

Budownictwo

W charakterze obrońcy lub pełnomocnika, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,

Nieruchomości

Nieruchomości

W charakterze obrońcy lub pełnomocnika, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,

Produkcja

Produkcja

W charakterze obrońcy lub pełnomocnika, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,

IT

IT

W charakterze obrońcy lub pełnomocnika, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,

Wyróżniki

Wyróżnia nas kompleksowość, podejście i wiedza.

icon

Podejście

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt u.Lorem ipsum dolor sit amet,
icon

Zaangażowanie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt u.Lorem ipsum dolor sit amet,
icon

Wiedza i doświadczenie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt u.Lorem ipsum dolor sit amet,

Masz pytania?

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Mosor i Oleksiak – Szeląg Adwokacka Spółka Partnerska z siedzibą w Krakowie, ul. Zbożowa 2/26, 30 – 002 Kraków, KRS: 0000735336, NIP: 9452220093. E-mail: kancelaria@mosoroleksiak.pl. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi.