Prawo karne

Prawo karne

Bezpieczna Obrona, Skuteczne Rozwiązania – Twoje Prawa w Naszych Rękach.

Bezpieczna Obrona, Skuteczne Rozwiązania – Twoje Prawa w Naszych Rękach.

Skontaktuj się

Prawo karne

Obrońca w sprawach karnych

Obrona w sprawach karnych wymaga nie tylko głębokiej wiedzy prawniczej, ale także doświadczenia, determinacji oraz indywidualnego podejścia do każdej sprawy. Towarzyszymy naszym Klientom na każdym etapie postępowania oraz na jego życzenie przy każdej czynności. Jeśli znalazłeś się w sytuacji, która wymaga profesjonalnej obrony w sprawie karnej lub w sprawie o wykroczenie, skontaktuj się z nami. Dzięki doświadczeniu pomagamy w najbardziej trudnych i zawiłych sprawach karnych. Gwarantujemy rzetelną reprezentację, zaangażowanie w obronę Twoich praw oraz działania mające na celu zapewnienie sprawiedliwości. Zaufaj nam w trudnych chwilach – jesteśmy tutaj, aby Cię wspierać.

01

Doradztwo prawne

Kompetentne doradztwo prawne jest kluczowe dla skutecznej ochrony Twoich praw i interesów. Jesteśmy gotowi udzielić Ci wsparcia, odpowiedzieć na Twoje pytania i pomóc rozwiązać wszelkie problemy prawne. Umów się na poradę celem poznania “dróg” rozwiązań i dalszych konsekwencji czynu.

02

Obrona oskarżonych i skazanych

Analizujemy stan prawny i ustalamy skuteczną linię obrony, a także strategię działania w procesie. Jesteśmy aktywni na każdym etapie postępowania sądowego, a jeśli jest to możliwe także na etapie postępowania przygotowawczego przed policją i prokuraturą, jak również na etapie wyroku tj. sporządzamy apelację, odpowiedź na apelację.

03

Zatrzymanie i areszt

W sytuacji zatrzymania profesjonalna pomoc prawna staje się niezbędna. Jeśli zostałeś zatrzymany lub Twój bliski skontaktuj się z nami natychmiast w celu udzielenia pomocy bowiem to co zostanie zaprotokołowane podczas pierwszego przesłuchania jest kluczowe dla sprawy.

04

Wyrok łączny

Sytuacje wymagające wyroku łącznego są często złożone i wielowątkowe. Nasze indywidualne podejście pozwala na dokładne zrozumienie każdej sprawy i opracowanie spersonalizowanej strategii obrony.

Prawo karne

Obrona przedsiębiorców
w procesie karnym

Dla przedsiębiorców, konfrontacja ze sprawą karną może stanowić poważne wyzwanie zarówno dla firmy, jak i dla samego przedsiębiorcy. Nasza Kancelaria specjalizuje się w świadczeniu kompleksowej pomocy prawnej wobec Klienta biznesowego zajmując się bieżącymi problemami prawnymi. Z kolei doświadczenie w reprezentowaniu przedsiębiorców w sprawach karnych pozwala nam zrozumieć specyfikę sytuacji biznesowych i dostosować obronę do indywidualnych potrzeb Klienta biznesowego.

01

Wiedza i doświadczenie

Posiadamy specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa karnego gospodarczego i korporacyjnego, umożliwiającą skuteczną obronę przedsiębiorców w różnorodnych sprawach karnych.

02

Minimalizacja ryzyka karnego w Firmie

Specyfika prowadzonej działalności gospodarczej przy braku wiedzy może prowadzić do odpowiedzialności karnej przedsiębiorców. Wykonujemy audyt prawny, który pozwala na uniknięcie naruszeń prawa przez prowadzących działalność gospodarczą oraz członków organów spółek kapitałowych.

03

Ochrona Reputacji Firmy

Zależy nam nie tylko na skutecznej obronie prawnej, ale również na ochronie reputacji przedsiębiorstwa. Działamy w taki sposób, aby minimalizować potencjalne szkody dla marki.

04

Wyrok skazujący a odpowiedzialność przedsiębiorstwa

Dla przedsiębiorcy lub jego pracownika wyrok skazujący może pociągać odpowiedzialność odszkodowawczą na drodze cywilnoprawnej całego przedsiębiorstwa, dlatego warto podjąć skuteczną obronę na etapie postępowania karnego.

Prawo karne

Reprezentacja poszkodowanych
w procesie karnym

Nasza Kancelaria specjalizuje się w reprezentowaniu poszkodowanych w procesach karnych, oferując profesjonalne wsparcie prawnicze dla osób, które padły ofiarą przestępstw. Działamy z determinacją, aby zapewnić sprawiedliwość i skuteczną ochronę praw poszkodowanych w trakcie procesu karnego. Ustalenie winy sprawcy może być kluczowe do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na drodze cywilnej, ale także uzyskania odszkodowanie już w procesie karnym.

01

Zabezpieczenie przed napastnikiem

Wiemy o jakie środki karne możesz wnosić w postępowaniu karnym, abyś czuł się bezpiecznie.

02

Wyrównanie szkody w sprawach karnych

Pomożemy Ci dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia od sprawcy przestępstwa.

03

Świadek – pokrzywdzony

Jeśli obawiasz się zeznawać pomożemy Ci skorzystać z odpowiednich instrumentów prawem przewidzianych, abyś czuł się bezpiecznie uczestnicząc w czynności przesłuchania świadka.

04

Oskarżyciel posiłkowy

Reprezentujemy pokrzywdzonych w postępowaniu karnym przed sądem, a także w trakcie mediacji.

Prawo karne

Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Nie zawsze wszczęte postępowanie karne musi skończyć się skazaniem na karę przewidzianą przez przepisy prawa karnego. Warto zawsze przeanalizować daną sprawę, przedstawić odpowiednie dowody, albowiem może to skutkować warunkowym umorzeniem postępowania karnego. Z nami masz pewność profesjonalnej reprezentacji i doradztwa, które mają na celu osiągnięcie najlepszych rezultatów w trudnych sytuacjach, ważnym jednak jest aby podjąć działania prawne na najwcześniejszym etapie postępowania karnego. Naszym celem jest zminimalizowanie skutków prawnych związanych z postępowaniem karnym. Działamy proaktywnie, starając się osiągnąć najlepsze dla Klienta rezultaty. Jeśli masz pytania dotyczące warunkowego umorzenia postępowania karnego, czy Twoja sprawa może być w tym trybie “załatwiona” lub Twój bliski potrzebuje profesjonalnej pomocy, skontaktuj się z nami.

Prawo karne

Wykroczenia i mandaty

Nasza Kancelaria stanowi solidne oparcie dla Klientów, którzy znaleźli się w sytuacji zagrożenia wykroczeniem. Bazując na doświadczeniu i profesjonalizmie Kancelarii oferujemy kompleksową pomoc prawną, skupiając się na skutecznej obronie i minimalizacji negatywnych konsekwencji. Pamiętaj, że przyjęcie mandatu jest przyjęciem winy na siebie, co może pociągać w niektórych sytuacjach odpowiedzialność cywilnoprawną i możliwość dochodzenia od Ciebie odszkodowania lub zadośćuczynienia, podobnie skazanie w sprawie o wykroczenie. Dlatego zorientuj się, jakie konsekwencje prawne związane są z danym wykroczeniem, możemy pomóc Ci dokonać takiej analizy prawnej.

01

Analiza prawna

Konsultacje i doradztwo – chcemy pomóc Ci zrozumieć Twoje prawa.

02

Obwiniony

Reprezentujemy osoby obwinione o wykroczenie, kompleksowo broniąc Twoich interesów przed sądem i policją.

03

Poszkodowany

Wiemy, kiedy powinieneś zgłosić się jako oskarżyciel posiłkowy w sprawie o wykroczenie i możemy reprezentować Twoje interesy.

04

Mandat

Możemy reprezentować Twoje interesy w sądzie, jeśli odmówiłeś przyjęcia mandatu i się z nim nie zgadzasz.

Prawo karne

Postępowanie karne wykonawcze

Zapadły wyrok może nie stanowić końca sprawy albowiem na etapie wykonania wyroku mogą się pojawić problemy, jak również zaistnieć konieczność złożenia wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, o wstrzymanie wykonania kary, o rozłożenie grzywny na raty, czy o dozór elektroniczny. Nasz Zespół pomaga także na tym etapie postępowania sporządzając odpowiednie wnioski oraz reprezentując skazanych przed sądem penitencjarnym.

Prawo karne

Odroczenie wykonania kary lub zmiana na inny rodzaj

Kara pozbawienia wolności co do zasady jest wykonywana niezwłocznie po zapadnięciu wyroku. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość, aby sąd odroczył jej wykonanie. W związku z tym, że jest to wyjątek od reguły, niezbędne jest odpowiednie umotywowanie wniosku ponieważ od tego zależy powodzenie wniosku. Nasz zespół prawników posiada doświadczenie w sporządzaniu wniosków o odroczenie kary i wiedzę, jak należy prawidłowo sporządzić wniosek. Jeśli chcesz wiedzieć, czy w istnieje szansa w Twojej sytuacji lub Twojego bliskiego na odroczenie wykonania kary pozbawienia lub na zamiane orzeczonej kary na inny rodzaj kary skontaktuj się z nami.

Prawo karne

Dozór elektroniczny

Jeżeli jesteś skazany na karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku i sześciu miesięcy i zostaną także spełnione inne przesłanki wymagane przez przepisy prawa Sąd penitencjarny może udzielić zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w Systemie Dozoru Elektronicznego. Nasza Kancelaria pomoże Ci sporządzić wniosek do Sądu penitencjarnego oraz będzie reprezentować Twoje interesy przed sądem w celu zamiany kary pozbawienia wolności na dozór elektroniczny. Jeśli potrzebujesz profesjonalnej pomocy w sprawach dozoru elektronicznego, skontaktuj się z nami.

Prawo karne

Wnioski o ułaskawienie

Procedurze ułaskawienia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej może zostać poddany jedynie wyrok skazujący, od którego nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, a wina oskarżonego za popełnione przestępstwo została w tym wyroku jednoznacznie rozstrzygnięta. Wniosek o ułaskawienie jest ostatnią deską ratunku dla skazanego, w którym może skazany prosić, aby prezydent darował, zmniejszył lub zamienił orzeczoną wobec niego karę. O ułaskawienie prezydenta, może ubiegać się osoba skazana, jego adwokat bądź rodzina skazanego, czyli współmałżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo oraz osoba pozostająca we wspólnym pożyciu. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać profesjonalną pomoc w sprawie dotyczącej aktu ułaskawienia, albowiem wniosek o ułaskawienie jest obarczony prawnym formalizmem i nie może być oparty na kwestiach związanych z przestępstwem lub jego winą, natomiast brane są pod uwagę inne okoliczność.

Prawo karne

Przestępstwo oszustwa, fałszerstwa

W naszej Kancelarii skupiamy się na skutecznej obronie osób oskarżonych o popełnienie tych przestępstw oraz reprezentowaniu pokrzywdzonych stron. Jeśli jesteś oskarżony o oszustwo lub fałszerstwo, lub zostałeś ofiarą tych przestępstw, nie czekaj. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać rzetelną i skuteczną pomoc prawną.

01

Specjalistyczna wiedza

Nasz zespół prawników posiada obszerną wiedzę w dziedzinie prawa karnego, w tym w obszarze oszustw i fałszerstw, co pozwala nam skutecznie bronić interesów naszych Klientów.

02

Doświadczenie w procesach sądowych

Dzięki wieloletniej praktyce w sądach, nasza Kancelaria zdobyła reputację w związku z profesjonalizmem i skutecznością w reprezentowaniu Klientów w sprawach karnych.

03

Indywidualne podejście

Jesteśmy świadomi, że każda sprawa jest unikalna. Dlatego podchodzimy do każdego Klienta indywidualnie, analizując szczegóły i okoliczności sprawy, aby opracować optymalną strategię obrony lub reprezentacji.

04

Etos zawodowy

Nasza Kancelaria działa z pełnym zaangażowaniem i dyskrecją, dbając o dobro klienta oraz o zachowanie najwyższych standardów etycznych i profesjonalnych.

Prawo karne

Pomówienie
i zniesławienie

Pomówienie i zniesławienie to poważne naruszenie dóbr osobistych, które może skutkować znacznym uszczerbkiem na reputacji oraz życiu prywatnym osoby dotkniętej oskarżeniem. Nasza Kancelaria specjalizuje się w obronie osób poszkodowanych przez zniesławienie oraz w reprezentowaniu Klientów oskarżonych o popełnienie tego przestępstwa. Gwarantujemy rzetelną obronę oraz pełne zaangażowanie w każdą powierzona nam sprawę.

Prawo karne

Stalking

Stalking polega na uporczywym nękaniu, które u prześladowanej osoby wywołuje uzasadnione obawy o własne bezpieczeństwo, narusza jej prywatność. Za uporczywe nękanie przyjmuje się prześladowanie, dokuczanie innej osobie, a nawet częste kontaktowanie się w postaci sms czy telefonów, wbrew danej osobie, a wręcz na jej wyraźny sprzeciw. Stalker często śledzi ofiarę, obserwuje, nachodzi i wzbudza niepokój, strach. Kancelaria posiada doświadczenie w prowadzeniu takich spraw i jest gotowa udzielić Ci pomocy w tym zakresie.

Prawo karne

Przestępstwo niealimentacji

W naszej Kancelarii specjalizujemy się w reprezentowaniu zarówno osób, które mają zaległe alimenty, jak i tych, które zmagają się z brakiem środków na utrzymanie. Nie pozostawiaj swoich praw bez odpowiedniej ochrony. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać profesjonalną pomoc w sprawach dotyczących niealimentacji.

01

Ekspercka wiedza

Nasz zespół prawników posiada specjalistyczną wiedzę w zakresie prawa rodzinnego i alimentacyjnego, co pozwala nam skutecznie reprezentować interesy Klientów w sprawach dotyczących niealimentacji.

02

Wsparcie dla obu stron

Rozumiemy, że sytuacje związane z niealimentacją mogą być skomplikowane i emocjonalnie trudne. Dlatego oferujemy profesjonalne wsparcie zarówno dla osób uprawnionych do alimentów, jak i dla tych, którzy mają trudności w ich zapłacie.

03

Dostosowane strategie

Indywidualne podejście do każdej sprawy pozwala nam opracować skuteczne strategie prawne, mające na celu osiągnięcie jak najlepszego rozwiązania dla naszych Klientów.

04

Zaangażowanie i dyskrecja

Zapewniamy pełne zaangażowanie w każdą sprawę oraz zachowanie pełnej dyskrecji w kwestiach osobistych i finansowych naszych Klientów.

Prawo karne

Cyberprzestępczość

Ataki hakerskie, kradzieże danych czy oszustwa internetowe zagrażają prywatności, bezpieczeństwu finansowemu oraz reputacji wielu osób i firm. Nasza kancelaria specjalizuje się w obronie ofiar cyberprzestępczości oraz reprezentowaniu Klientów oskarżonych o tego rodzaju przestępstwa. Jeśli stałeś się ofiarą cyberprzestępczości lub potrzebujesz profesjonalnej obrony w związku z oskarżeniami w tej dziedzinie, skontaktuj się z nami.

01

Analiza prawna

Posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do zrozumienia skomplikowanych mechanizmów i zagrożeń związanych z cyberprzestępczością, co pozwala nam efektywnie bronić interesów naszych Klientów.

02

Nowoczesne podejście

Jesteśmy na bieżąco z najnowszymi trendami i technologiami w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, co umożliwia nam skuteczne reagowanie na zmieniające się realia i wyzwania prawne.

03

Indywidualne podejście

Każda sprawa związana z cyberprzestępczością jest unikalna. Dlatego podchodzimy do każdego Klienta indywidualnie, analizując szczegóły i okoliczności sprawy, aby opracować optymalną strategię obrony lub reprezentacji.

04

Ochrona prywatności i danych

Świadczymy usługi z zachowaniem najwyższych standardów ochrony danych osobowych i informacji poufnych naszych Klientów, dbając o ich bezpieczeństwo i prywatność.

Prawo karne

Przestępstwo przeciwko środowisku

Przestępstwa przeciwko środowisku, takie jak nielegalne wycinki drzew, zanieczyszczenie wód czy niszczenie siedlisk zwierząt, stanowią poważne zagrożenie dla ekosystemów i zdrowia ludzi. Nasza Kancelaria skupia się na reprezentowaniu Klientów w sprawach związanych z ochroną środowiska i ściganiem przestępstw ekologicznych.Jeśli jesteś świadkiem naruszenia prawa środowiskowego, stałeś się ofiarą szkód ekologicznych lub potrzebujesz profesjonalnej pomocy w sprawach związanych z ochroną środowiska, skontaktuj się z nami.

01

Specjalistyczna wiedza

Posiadamy wiedzę w dziedzinie prawa ochrony środowiska, dzięki czemu jesteśmy w stanie skutecznie reprezentować interesy naszych Klientów w sprawach związanych z naruszeniem przepisów ochrony środowiska.

02

Zaangażowanie w obronę środowiska

Jako prawnicy, mamy głęboki szacunek dla przyrody i zobowiązanie do działania na rzecz jej ochrony. Oferujemy wsparcie prawne dla organizacji ekologicznych, lokalnych społeczności i jednostek indywidualnych w obronie środowiska.

03

Reprezentacja

Dzięki doświadczeniu i determinacji, zapewniamy skuteczną obronę w sprawach dotyczących naruszeń prawa środowiskowego. Pomogliśmy wielu podmiotom w tym zakresie.

04

Wsparcie na każdym etapie

Oferujemy kompleksową pomoc prawną, począwszy od konsultacji i analizy sytuacji, przez reprezentację w sądzie, aż po negocjacje i mediacje w sprawach ekologicznych.

Prawo karne

Przestępstwo przeciwko mieniu

Przestępstwa przeciwko mieniu stanowią istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa materialnego jednostek oraz społeczności. Kradzieże, oszustwa, wyłudzenia czy sabotaż mają bezpośredni wpływ na stabilność gospodarczą i życie wielu osób. Nasza Kancelaria specjalizuje się w obronie ofiar przestępstw przeciwko mieniu oraz w reprezentowaniu Klientów oskarżonych o tego rodzaju działania. Jeśli stałeś się ofiarą przestępstwa przeciwko mieniu lub potrzebujesz profesjonalnej obrony w związku z oskarżeniami w tej dziedzinie, skontaktuj się z nami. Gwarantujemy rzetelną reprezentację, zaangażowanie w obronę Twoich praw oraz działania mające na celu zapewnienie sprawiedliwości i ochronę Twojego mienia.

Prawo karne

Przestępstwo
i wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu
w komunikacji

Bezpieczeństwo w komunikacji jest niezwykle ważne, a naruszenia w tej dziedzinie mogą prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych, takich jak odpowiedzialność za szkodę materialną, czy odpowiedzialność z tytułu poważnych uszczerbków na zdrowiu, które z kolei mogą prowadzić do wypłaty przez sprawcę wysokiego odszkodowania. Posiadamy obszerną wiedzę w tym zakresie i wiemy co umożliwia skuteczną obronę interesów naszych Klientów lub dochodzenia roszczeń dla poszkodowanych. Przypisanie winy za spowodowanie wypadku komunikacyjnego rodzi poważne konsekwencje odszkodowawcze na drodze cywilnoprawnej. Jeśli stałeś się ofiarą przestępstwa lub wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub potrzebujesz profesjonalnej obrony w tej sprawie, skontaktuj się z nami.

01

Zakaz prowadzenia pojazdów

Jeśli grozi Ci zakaz prowadzenia pojazdów zdecydowanie potrzebujesz wsparcia prawnego na każdym etapie postępowania, zgłoś się do nas, a my zapewnimy Ci opiekę prawną.

02

Mandat

Możemy reprezentować Twoje interesy w sądzie, jeśli odmówiłeś przyjęcia mandatu i się z nim nie zgadzasz.

03

Odszkodowanie za spowodowanie wypadku

Nasza Kancelaria pomaga Klientom w uniknięciu zapłaty odszkodowania lub w jego dochodzeniu.

04

Poszkodowany a oskarżyciel posiłkowy

Jeśli chcesz w sprawie karnej lub o wykroczenie działać aktywnie jako oskarżyciel, to musisz odpowiednio wcześnie złożyć takie oświadczenie, przeoczenie momentu procesowego uniemożliwia działanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

Prawo karne

Przestępstwa gospodarcze

Przestępstwa gospodarcze obejmują różnorodne czyny, które są popełniane w sferze działalności gospodarczej, a ich celem jest uzyskanie korzyści majątkowych lub wyrządzenie szkody innym podmiotom. Przestępstwa gospodarcze są często złożone i wymagają specjalistycznej wiedzy prawniczej oraz zrozumienia mechanizmów funkcjonowania rynku gospodarczego. W związku z tym, ściganie i rozstrzyganie spraw z zakresu przestępczości gospodarczej często wymaga współpracy między organami ścigania, organami podatkowymi oraz prawnikami specjalizującymi się w prawie gospodarczym. Nasza Kancelaria świadczy stałą pomoc prawną na rzecz wielu przedsiębiorców dlatego posiadamy obszerną wiedzą i doświadczenie w jaki sposób należy reprezentować interesy Klienta biznesowego w sprawach karnych. Jesteśmy gotowi dostosować obronę w sprawie karnej do potrzeb przedsiębiorcy. Jeśli Twoje interesy są zagrożone lub Twoja firma została pokrzywdzona przez inny podmiot skontaktuje się z nami w celu uzyskania pomocy prawnej.

Prawo karne

Zorganizowana grupa przestępcza

Zorganizowana grupa przestępcza to struktura zorganizowana i hierarchiczna, składająca się z co najmniej trzech osób, której celem jest popełnianie najczęściej poważnych przestępstw na zasadzie współpracy i podziału ról. Członkowie takiej grupy współpracują ze sobą, aby osiągnąć określony cel kryminalny, takie jak na przykład handel narkotykami, pranie brudnych pieniędzy, czy inne przestępstwa. Nasza Kancelaria posiada doświadczenie w obronie Klientów, którzy są oskarżeni o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Zrozumienie specyfiki tego rodzaju zarzutów i skuteczna reprezentacja są kluczowe dla ochrony praw i interesów Klientów w trakcie postępowania sądowego. Jeśli potrzebujesz profesjonalnej pomocy w sprawie zarzutów dotyczących zorganizowanych grup przestępczych, skontaktuj się z nami.

Prawo karne

Przestępstwo przeciwko zdrowiu i życiu

Przestępstwo przeciwko zdrowiu i życiu to kategoria przestępstw, które naruszają integralność cielesną, zdrowie lub życie innej osoby. Te przestępstwa zazwyczaj obejmują bezpośrednie szkody wobec fizycznego lub psychicznego dobrostanu jednostki. Przestępstwa te są zazwyczaj ściśle związane z naruszeniem prawa karnego i podlegają ściganiu przez organy ścigania. Nasza Kancelaria adwokacka oferuje skuteczną obronę, dbając o Twoje prawa i interesy na każdym etapie postępowania karnego zarówno dla osób zagrożonych zarzutem jak i osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Zespół

Specjaliści od prawa karnego

Nasz zespół adwokatów i prawników z Kancelarii Mosor i Oleksiak – Szeląg posiada solidne doświadczenie w obszarze prawa karnego, co umożliwia nam skuteczną obronę interesów Klientów na każdym etapie postępowania karnego. Działamy indywidualnie, dostosowując strategię obrony do specyfiki każdej sprawy. Udzielamy wszechstronnego doradztwa prawno-procesowego, pomagając Klientom zrozumieć zarzuty i konsekwencje prawne związane z postępowaniami karnymi. Oferujemy profesjonalną reprezentację przed sądem, dążąc do osiągnięcia najkorzystniejszych rezultatów dla klienta, a także bierzemy pod uwagę konsekwencję, które mogą rzutować na inne postępowania karne.
Nasz zespół adwokatów i prawników z Kancelarii Mosor i Oleksiak – Szeląg posiada solidne doświadczenie w obszarze prawa karnego, co umożliwia nam skuteczną obronę interesów Klientów na każdym etapie postępowania karnego. Działamy indywidualnie, dostosowując strategię obrony do specyfiki każdej sprawy. Udzielamy wszechstronnego doradztwa prawno-procesowego, pomagając Klientom zrozumieć zarzuty i konsekwencje prawne związane z postępowaniami karnymi. Oferujemy profesjonalną reprezentację przed sądem, dążąc do osiągnięcia najkorzystniejszych rezultatów dla klienta, a także bierzemy pod uwagę konsekwencję, które mogą rzutować na inne postępowania karne.
Nasz zespół adwokatów i prawników z Kancelarii Mosor i Oleksiak – Szeląg posiada solidne doświadczenie w obszarze prawa karnego, co umożliwia nam skuteczną obronę interesów Klientów na każdym etapie postępowania karnego. Działamy indywidualnie, dostosowując strategię obrony do specyfiki każdej sprawy. Udzielamy wszechstronnego doradztwa prawno-procesowego, pomagając Klientom zrozumieć zarzuty i konsekwencje prawne związane z postępowaniami karnymi. Oferujemy profesjonalną reprezentację przed sądem, dążąc do osiągnięcia najkorzystniejszych rezultatów dla klienta, a także bierzemy pod uwagę konsekwencję, które mogą rzutować na inne postępowania karne.

Adwokat partner

Magdalena Oleksiak-Szeląg

WIĘCEJ

Aplikant adwokacki

Justyna Kurek

WIĘCEJ

Aplikant adwokacki

Natalia Mól

WIĘCEJ

Dla Kogo

Branże, dla jakich pracujemy

Dla Kogo

Branże, dla jakich pracujemy

e-Commerce

e-Commerce

W charakterze obrońcy lub pełnomocnika, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,

Budownictwo

Budownictwo

W charakterze obrońcy lub pełnomocnika, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,

Nieruchomości

Nieruchomości

W charakterze obrońcy lub pełnomocnika, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,

Produkcja

Produkcja

W charakterze obrońcy lub pełnomocnika, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,

IT

IT

W charakterze obrońcy lub pełnomocnika, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,

Wyróżniki

Wyróżnia nas kompleksowość, podejście i wiedza.

icon

Podejście

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt u.Lorem ipsum dolor sit amet,
icon

Zaangażowanie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt u.Lorem ipsum dolor sit amet,
icon

Wiedza i doświadczenie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt u.Lorem ipsum dolor sit amet,

Masz pytania?

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Mosor i Oleksiak – Szeląg Adwokacka Spółka Partnerska z siedzibą w Krakowie, ul. Zbożowa 2/26, 30 – 002 Kraków, KRS: 0000735336, NIP: 9452220093. E-mail: kancelaria@mosoroleksiak.pl. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi.