Odszkodowania i spory odszkodowawcze

Odszkodowania i spory odszkodowawcze

Jeżeli zostałeś poszkodowany w wyniku przestępstwa, wypadku przy pracy, błędu medycznego, ubezpieczyciel nie wypłacił Ci pełnej kwoty świadczenia lub zostałeś niesłusznie skazany, pomożemy Ci w uzyskaniu sprawiedliwej rekompensaty za doznane szkody i krzywdy.

Jeżeli zostałeś poszkodowany w wyniku przestępstwa, wypadku przy pracy, błędu medycznego, ubezpieczyciel nie wypłacił Ci pełnej kwoty świadczenia lub zostałeś niesłusznie skazany, pomożemy Ci w uzyskaniu sprawiedliwej rekompensaty za doznane szkody i krzywdy.

Skontaktuj się

Odszkodowania i spory odszkodowawcze

Roszczenie z polisy ubezpieczeniowej

Zespół prawników Kancelarii Mosor i Oleksiak – Szeląg jest gotowy wesprzeć Cię w procesie dochodzenia roszczeń. Bez względu na to, czy potrzebujesz wsparcia w przypadku wypadku, choroby lub innej sytuacji, Kancelaria zadba o Twoje interesy.

01

Zgłoszenie roszczenia z tytułu szkody na mieniu

Oferujemy pomoc w zgłaszaniu i dochodzeniu roszczeń z polisy ubezpieczeniowej dotyczących szkód materialnych, takich jak uszkodzenia mienia, kradzieże czy zdarzenia losowe.

02

Roszczenia z tytułu szkody osobowej

Świadczymy wsparcie prawne w obszarze roszczeń wynikających z ubezpieczeń zdrowotnych i pomożemy Ci dochodzić zwrotu kosztów leczenia, operacji czy rehabilitacji, a także zapłaty świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu.

03

Roszczenia z OC i AC sprawcy

Obsługujemy roszczenia związane z ubezpieczeniem OC oraz AC w tym wypadkami komunikacyjnymi, kradzieżą samochodu czy innymi szkodami związanymi z posiadaniem pojazdu mechanicznego. Swoją ofertę kierujemy zarówno dla osób ubezpieczonych, jak i poszkodowanych w wyniku wypadku komunikacyjnego.

04

Dochodzenie roszczeń z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej

Świadczymy usługi z zakresu dochodzenia roszczeń z polis ubezpieczeniowych posiadanych podmioty gospodarcze, w zakresie uzyskania świadczenia rekompensującego powstałą szkodę rzeczywistą lub utracone korzyści.

Odszkodowania i spory odszkodowawcze

Spór z ubezpieczycielem

Jeżeli ubezpieczyciel zaniża wysokość Twojego odszkodowania lub odmówił Ci wypłaty odszkodowania, przeanalizujemy Twoją sprawę i pomożemy Ci uzyskać Ci odszkodowanie w wysokości, jaka w rzeczywistości Ci się należy.

01

Negocjacje z ubezpieczycielem

Oferujemy wsparcie przy procesie negocjacji w celu osiągnięcia korzystnych warunków wypłaty świadczenia z polisy. Wspieramy Klientów w celu uzyskania odszkodowania w kwocie adekwatnej do powstałej szkody i krzywdy.

02

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Zapewniamy kompleksową reprezentację w procesie odwoławczym przed ubezpieczycielem. Jeśli otrzymałeś odmowę wypłaty świadczenia lub kwota proponowana przez zakład ubezpieczeń jest za niska, pomożemy Ci w procedurze odwoławczej.

03

Postępowania Sądowe

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych, gdy konflikt z ubezpieczycielem wymaga rozstrzygnięcia przed sądem. Oferujemy kompleksowe wsparcie prawnicze na każdym etapie procesu.

04

Sporządzanie Pism Procesowych

Niezależnie od statusu sprawy, przygotujemy w Twojej sprawie wszelkie pisma w ramach sporu z ubezpieczycielem, niezależnie od tego, czy sprawa toczy się przed ubezpieczycielem, czy przed sądem.

Odszkodowania i spory odszkodowawcze

Reprezentacja przedsiębiorcy w sprawie o odszkodowanie

Biznes jest Twoją pasją i źródłem utrzymania. Gdy napotykasz trudności, nasza Kancelaria jest gotowa bronić Twoich interesów. Doskonale rozumiemy wyzwania, przed którymi stajesz. Na zasadach ryzyka jako przedsiębiorca odpowiadasz także za zdarzenia na terenie Twojego przedsiębiorstwa, dlatego jesteśmy gotowi bronić Twoich interesów także w tym zakresie.

01

Odszkodowanie za szkody rzeczywiste

Pomożemy Ci w dochodzeniu roszczeń związanych z szkodami majątkowymi, takimi jak uszkodzenia mienia czy straty finansowe.

02

Odszkodowanie za utracone korzyści

Obsługujemy roszczenia związane z utratą zysków i dochodu spowodowanych konkretnym zdarzeniem, takim jak wypadek, awaria sieci elektrycznej czy inne sytuacje, które spowodują utratę środków, który zarobiłbyś, gdyby nie doszło do zdarzenia.

03

Odszkodowanie za szkody związane z wizerunkiem przedsiębiorstwa

Pomagamy w dochodzeniu roszczeń związanych z naruszeniem wizerunku lub reputacji przedsiębiorstwa.

04

Odszkodowanie z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Reprezentujemy przedsiębiorców w sprawach związanych z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. Nasze wsparcie obejmuje sytuacje, w których przedsiębiorca jest zobowiązany do pokrycia szkód wyrządzonych innym osobom, jak również gdy sam został poszkodowany cudzym działaniem.

Odszkodowania i spory odszkodowawcze

Wypadki komunikacyjne

Wypadki na drodze to zdarzenia, które mogą drastycznie odmienić życie każdego człowieka. Jesteśmy po to, aby Ci pomóc w trudnych chwilach. Oferujemy kompleksową reprezentację w sporach, pomagając Ci uzyskać sprawiedliwe świadczenie.

01

Wypadki z udziałem pojazdów mechanicznych

Oferujemy pomoc w sprawach dotyczących dochodzenia odszkodowań od kierowcy pojazdu, zwrotu kosztów leczenia i zapłaty wszelkich związanych z wypadkiem komunikacyjnym roszczeń.

02

Wypadki drogowe z udziałem jednośladów

Pomagamy w uzyskaniu sprawiedliwego odszkodowania i zadośćuczynienia od sprawcy wypadku poruszającego się rowerem, skuterem, hulajnogą lub innym pojazdem jednośladowym.

03

Wypadki z udziałem pieszego

Kierujemy swoją ofertę do pieszy będących poszkodowanymi w wyniku wypadku komunikacyjnego i pomagamy w dochodzeniu zwrotu kosztów leczenia, pokrycia poniesionej szkody i zapłaty zadośćuczynienia.

04

Wypadek na terenie przedsiębiorstwa

Jeśli na Twoim terenie doszło do zdarzenia, w wyniku którego doszło do szkody na mieniu lub osobie, pomożemy Ci w przygotowaniu odpowiednich dokumentów i w razie potrzeby będziemy reprezentować Cię przed stosownymi organami, w celu ochrony Twoich interesów.

Odszkodowania i spory odszkodowawcze

Wypadki przy pracy

Gdy doznałeś wypadku przy pracy nie zostawiaj niczego przypadkowi. Skorzystaj z usług naszej kancelarii adwokackiej. Oferujemy skuteczną reprezentację w sporach. Naszym priorytetem jest Twój spokój i zapewnienie Ci opieki prawnej na najwyższym poziomie.

01

Wypadki na budowie

Reprezentujemy osoby poszkodowane w dochodzeniu odszkodowań za szkody zdrowotne i materialne, jeśli w trakcie robót budowlanych doznałeś uszczerbku na zdrowiu.

02

Wypadki na produkcji

Pomagamy w dochodzeniu roszczeń przez poszkodowanych w wyniku wypadku, które miały miejsce w zakładach produkcyjnych. Oferujemy wsparcie w uzyskaniu odszkodowania i zadośćuczynienia.

03

Wypadki w sektorze usług

Pracownicy zatrudnieni w sektorze gastronomicznym czy handlowym również mogą zostać poszkodowani w wyniku wypadku przy pracy. Kancelaria pomoże uzyskać Ci sprawiedliwe odszkodowanie i zadośćuczynienie.

04

Wypadki przy pracy z maszynami i narzędziami

Oferujemy kompleksową pomoc prawną osobom, które doznały uszczerbku na zdrowiu w trakcie obsługi maszyny lub w trakcie korzystania z narzędzi powierzonych przez pracodawcę. Pomożemy dochodzić Twoich praw przed Sądem.

Odszkodowania i spory odszkodowawcze

Błędy medyczne

Jesteśmy Twoim sojusznikiem w trudnym czasie. Naszą misją jest zapewnienie szerokiego wsparcia wszystkim osobom, które potrzebują pomocy. Zdajemy sobie sprawę, że procesy o błąd medyczny nie są łatwe, dlatego oferujemy Ci profesjonalną obsługę.

01

Błędy diagnostyczne

Pomagamy w przypadkach, gdy pacjent doświadczył szkód na osobie wynikających z niewłaściwej lub spóźnionej diagnozy, co mogło wpłynąć na skuteczność leczenia.

02

Błędy operacyjne

Jeżeli pacjent doznał szkód w wyniku błędów chirurgicznych lub innych nieprawidłowości powstałych w trakcie zabiegu, oferujemy swoje wsparcie w dochodzeniu roszczeń.

03

Błędy w przepisaniu leków (farmakoterapii)

Świadczymy pomoc prawną pacjentom, którzy doznali negatywnych skutków zdrowotnych związanych z błędnym przepisaniem leków, niewłaściwą dawką lub niepożądanymi reakcjami organizmu.

04

Błędy w opiece pooperacyjnej

Jeżeli pacjent w wyniku nienależytego monitorowania stanu zdrowia doznał uszczerbku na zdrowiu, pomożemy w uzyskaniu należytego odszkodowania i zadośćuczynienia.

Odszkodowania i spory odszkodowawcze

Odszkodowania za szkody materialne

Oferujemy pomoc w dochodzeniu roszczeń związanych ze szkodami materialnymi, niezależnie od przyczyny. Jeżeli doznałeś szkody w majątku, jesteśmy gotowi reprezentować Twoje interesy. Nasza wiedza pozwala nam skutecznie negocjować i dochodzić przysługujących Ci praw.

01

Odszkodowania za wypadki drogowe

Świadczymy pomoc prawną przy uzyskiwaniu odszkodowania dla Klientów doświadczających szkód materialnych wynikłych z wypadków drogowych. Nasi prawnicy oferują kompleksową pomoc prawną, w tym w negocjacjach z ubezpieczycielami i reprezentacją przed sądem.

02

Odszkodowania za szkody majątkowe w wyniku błędów medycznych

W sytuacji, gdy pacjenci doświadczyli szkód majątkowych w wyniku błędów medycznych, złej diagnostyki lub nieprawidłowego leczenia, Kancelaria oferuje wsparcie w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych przeciwko instytucjom medycznym i personelowi medycznemu.

03

Odszkodowania za szkody w wyniku wypadków przy pracy

Pomagamy w uzyskiwaniu świadczeń dla pracowników doznających szkód materialnych w wyniku wypadków przy pracy. Reprezentujemy Klientów w dochodzeniu roszczeń w zakresie szkody majątkowej, a także w sprawach związanych z rehabilitacją i powrotem do pracy.

04

Odszkodowania za szkody materialne w wyniku zdarzeń losowych

W przypadku, gdzie klient doświadczył szkody w wyniku pożaru czy zalania udzielamy pomocy w dochodzeniu odszkodowania od ubezpieczyciela na drodze polubownej lub sądowej.

Odszkodowania i spory odszkodowawcze

Odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu

Zdrowie to Twój najważniejszy kapitał, a uszczerbek na zdrowiu może być ogromnym wyzwaniem. Działamy, by zapewnić Ci finansową rekompensatę. Zajmiemy się Twoimi sprawami, a w tym czasie będziesz mógł skupić się w pełni na rekonwalescencji.

01

Odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadków komunikacyjnych

Udzielamy pomocy prawnej przy uzyskaniu zapłaty odszkodowań dla Klientów doznających uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadków komunikacyjnych. Oferujemy kompleksowe wsparcie, obejmujące negocjacje z ubezpieczycielami oraz reprezentację przed sądem.

02

Odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu w wyniku błędów medycznych

Świadczymy pomoc prawną w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych na rzecz osób, które doznały szkody osobowej w wyniku błędnej diagnozy lub niewłaściwie przeprowadzonego leczenia.

03

Odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadków przy pracy

Pomagamy osobom, które doznały uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadków przy pracy. Udzielamy wsparcia w uzyskiwaniu odszkodowań za uszczerbek na zdrowiu oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

04

Odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadków w miejscach publicznych

Reprezentujemy Klientów w dochodzeniu roszczeń w sprawach dotyczących doznania szkody na osobie w miejscach publicznych, takich jak galerie, parki czy placówki użyteczności publicznej.

Odszkodowania i spory odszkodowawcze

Odszkodowanie za niesłuszne skazanie

Niesłuszne skazanie to koszmar, którego nikt nie powinien doświadczać. Jesteśmy w stanie zapewnić osobom niesłusznie osądzonym odpowiednie wsparcie prawne. Działamy z determinacją, aby przywrócić godność oraz uzyskać rekompensatę za stracony czas i cierpienie.

01

Wznowienie postępowania

Pomagamy w podważeniu wyroku skazującego w trybie przewidzianym w przepisach prawa, jeśli są spełnione przesłanki pozwalające na wyrugowanie orzeczenia z porządku prawnego.

02

Niesłuszne skazanie z powodu uchybień proceduralnych

Nasi prawnicy pomagają Klientom w przypadkach niesłusznego skazania z powodu błędów w procesie śledczym lub oparcia ustaleń faktycznych o fałszywe dowody. Oferujemy kompleksową pomoc prawną w zakresie uzyskiwania odszkodowań za utratę czasu oraz szkody moralne z powodu niesprawiedliwego pobytu w zakładzie karnym.

03

Niesłuszne skazanie z powodu błędnej identyfikacji sprawcy

Udzielamy pomocy prawnej się w przypadkach, gdzie klient został niesłusznie skazany na podstawie błędnej identyfikacji przez świadków Oferujemy wsparcie w zakresie analizy dowodów oraz przedstawiania nowych.

04

Niesłuszne skazanie nieletnich

Pomagamy osobom nieletnim, które zostały niesłusznie skazane, Oferujemy wsparcie w rewizji postępowania oraz uzyskaniu świadczenia rekompensującego szkodę majątkową oraz powstałą krzywdę.

Odszkodowania i spory odszkodowawcze

Odszkodowanie za niesłuszne skazanie od 1944 oraz w czasach PRL

Lata 1944-1989 to okres historyczny obarczony wieloma trudnościami i zawiłościami. Oferujemy reprezentację prawną, pomagając naszym Klientom oraz ich spadkobiercom uzyskać unieważnienie wyroku skazującego oraz godne odszkodowanie lub zadośćuczynienie.

Zespół

Specjaliści
od odszkodowań i sporów odszkodowawczych

Jeśli doznałeś szkody, nie pozostawiaj swoich roszczeń bez reakcji. Skontaktuj się z Kancelarią Mosor i Oleksiak – Szeląg już teraz, a powiemy Ci o co możemy wspólnie zawalczyć. Wiemy, jak sprawić, abyś otrzymał należne Ci odszkodowanie. Jesteśmy w stanie zdjąć z Ciebie ten problem, bo wiemy, jak skutecznie przygotować dowody i dochodzić roszczeń odszkodowawczych, czy to negocjując bezpośrednio wypłatę z ubezpieczycielem lub sprawcą, czy także dochodzić roszczenia przed sądem.
Jeśli doznałeś szkody, nie pozostawiaj swoich roszczeń bez reakcji. Skontaktuj się z Kancelarią Mosor i Oleksiak – Szeląg już teraz, a powiemy Ci o co możemy wspólnie zawalczyć. Wiemy, jak sprawić, abyś otrzymał należne Ci odszkodowanie. Jesteśmy w stanie zdjąć z Ciebie ten problem, bo wiemy, jak skutecznie przygotować dowody i dochodzić roszczeń odszkodowawczych, czy to negocjując bezpośrednio wypłatę z ubezpieczycielem lub sprawcą, czy także dochodzić roszczenia przed sądem.
Jeśli doznałeś szkody, nie pozostawiaj swoich roszczeń bez reakcji. Skontaktuj się z Kancelarią Mosor i Oleksiak – Szeląg już teraz, a powiemy Ci o co możemy wspólnie zawalczyć. Wiemy, jak sprawić, abyś otrzymał należne Ci odszkodowanie. Jesteśmy w stanie zdjąć z Ciebie ten problem, bo wiemy, jak skutecznie przygotować dowody i dochodzić roszczeń odszkodowawczych, czy to negocjując bezpośrednio wypłatę z ubezpieczycielem lub sprawcą, czy także dochodzić roszczenia przed sądem.

Adwokat partner

Magdalena Oleksiak-Szeląg

WIĘCEJ

Adwokat partner

Elżbieta Mosor

WIĘCEJ

Radca prawny

Mateusz Tomczyk

WIĘCEJ

Radca prawny

Mateusz Mosor

WIĘCEJ

Aplikant adwokacki

Justyna Kurek

WIĘCEJ

Dla Kogo

Branże, dla jakich pracujemy

Dla Kogo

Branże, dla jakich pracujemy

e-Commerce

e-Commerce

W charakterze obrońcy lub pełnomocnika, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,

Budownictwo

Budownictwo

W charakterze obrońcy lub pełnomocnika, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,

Nieruchomości

Nieruchomości

W charakterze obrońcy lub pełnomocnika, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,

Produkcja

Produkcja

W charakterze obrońcy lub pełnomocnika, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,

IT

IT

W charakterze obrońcy lub pełnomocnika, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,

Wyróżniki

Wyróżnia nas kompleksowość, podejście i wiedza.

icon

Podejście

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt u.Lorem ipsum dolor sit amet,
icon

Zaangażowanie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt u.Lorem ipsum dolor sit amet,
icon

Wiedza i doświadczenie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt u.Lorem ipsum dolor sit amet,

Masz pytania?

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Mosor i Oleksiak – Szeląg Adwokacka Spółka Partnerska z siedzibą w Krakowie, ul. Zbożowa 2/26, 30 – 002 Kraków, KRS: 0000735336, NIP: 9452220093. E-mail: kancelaria@mosoroleksiak.pl. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi.