Sprawy pracownicze

Spory związane z wynagrodzeniem

W sferze zatrudnienia, kwestie związane z wynagrodzeniem za pracę są często źródłem sporów i konfliktów. Nasza Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w dochodzeniu różnego rodzaju roszczeń związanych z wykonywania pracy.

01

Spory o wynagrodzenie podstawowe

Pomagamy przed sądem pracownikowi lub pracodawcy uzyskać sprawiedliwe rozstrzygnięcie w zakresie należnego wynagrodzenie, które jest zgodne z obowiązującymi przepisami i umowami.

02

Spory o nadgodziny

Wspieramy strony w sporach dotyczących niewłaściwego rozliczania nadgodzin i niedopełnieniu obowiązków pracodawcy w tym zakresie.

03

Spory o premie i dodatki

Pomagamy w przypadkach, gdy proces dotyczy nie wypłaconych lub obiecanych premii, dodatków czy innych składek.

04

Spory o zwolnienia i odprawy

Pomagamy w roszczeniach, gdy pracownik został niesprawiedliwie zwolniony lub odprawa nie została wypłacona zgodnie z prawem.

Sprawy pracownicze

Odszkodowania pracownicze

Nasza kancelaria posiada doświadczenie w tym, aby ustalić czy doszło do zdarzenia będącego podstawą do wypłaty odszkodowania dla pracownika. W tego rodzaju sprawach możemy pomóc zawrzeć ugodę pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, a w razie braku możliwości porozumienia możemy reprezentować pracowników lub pracodawców przed sądem pracy.

01

Rozwiązanie umowy o pracę

Ustalimy czy Twoje wypowiedzenie umowy o pracę jest skuteczne, czy nastąpiło w sposób uzasadniony, niezgodny z prawem lub też czy doszło do skrócenia okresu wypowiedzenia.

02

Zakaz konkurencji

Zweryfikujemy, czy zakaz konkurencji zawarty w Twojej umowie o pracę jest skuteczny i czy pociąga za sobą konsekwencje prawne.

03

Mobbing lub dyskryminacja

Sprawdzimy, czy w Twojej sytuacji zachodzą przesłanki, które mogą pociągać za sobą odszkodowanie za mobbing lub dyskryminację.

04

Wypadek przy pracy

Ustalimy kto ponosi winę za wypadek przy pracy i kto w związku z tym jest odpowiedzialny za uszczerbek na zdrowiu lub inną szkodę powstałą na skutek wypadku.

Sprawy pracownicze

Mobbing i dyskryminacja

W miejscu pracy każdy pracownik ma prawo do godziwego i szanującego środowiska. Zwalczanie mobbingu w pracy jest obowiązkiem pracodawcy i dotyczy także sfery, w której pracownik stosuje mobbing wobec innego pracownika. Jeśli czujesz, że padłeś ofiarą mobbingu lub dyskryminacji, nasza kancelaria jest tu po to, aby Ci pomóc. Zdarza się jednak tak, że nieuczciwi pracownicy próbują zrobić z pracodawcy kata w celu osiągnięcia własnych korzyści, wtedy także jesteśmy w stanie pomóc w odparciu bezpodstawnych roszczeń.

01

Konsultacje i doradztwo

Chcemy pomóc Ci zrozumieć Twoje prawa i pomóc w ustaleniu, czy w Twojej sytuacji zachodzą przesłanki, które świadczą, że doszło do mobbingu lub dyskryminacji.

02

Reprezentacja

Reprezentujemy pracowników w kontaktach z pracodawcą lub na odwrót – pracodawców w kontaktach z pracownikami – w każdym przypadku dążąc do zawarcia ugody bez konieczności wszczynania sporu przed sądem.

03

Wezwanie i dokumenty

Możemy sporządzić pismo wzywające do zaprzestania stosowania mobbingu w zakładzie pracy lub sporządzić regulamin dla zakładu pracy, który będzie zapobiegać mobbingowi lub dyskryminacji w miejscu pracy.

04

Sądowe postępowanie

Reprezentujemy pracownika lub pracodawcę wtedy gdy pozasądowe rozwiązanie sporu jest niemożliwe, kompleksowo broniąc Twoich interesów przed sądem pracy.

Sprawy pracownicze

Rozwiązanie umowy o pracę

Rozwiązanie umowy o pracę to często trudna i emocjonalnie wymagająca sytuacja zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy. Rozwiązanie umowy o pracę musi być zgodne z przepisami Kodeksu pracy. Jest wiele terminów i wymogów, które zgodnie z przepisami prawa pracy musisz zachować sporządzając wypowiedzenie umowy o pracę. W tych trudnych momentach zapewnimy Ci profesjonalne wsparcie prawne, aby Twoje interesy zostały skutecznie chronione przez przepisy prawa i abyś uniknął negatywnych konsekwencji prawnych.

01

Konsultacje i doradztwo

Przeprowadzimy szczegółową analizę Twojej sytuacji i udzielimy Ci fachowej porady, abyś mógł podjąć świadome decyzje i abyś uniknął negatywnych konsekwencji prawnych.

02

Sporządzenie dokumentów

Możemy sporządzić dla Ciebie wypowiedzenie umowy o pracę. Uzasadnienie wypowiedzenia umowy może mieć zasadnicze znaczenie dla skuteczności.

03

Negocjacje z pracodawcą lub pracownikiem

Jeśli jest to możliwe, będziemy dążyć do osiągnięcia korzystnego rozwiązania bez konieczności angażowania się w proces sądowy.

04

Postępowanie sądowe

W razie konieczności, nasza kancelaria podejmuje skuteczne działania przed sądem, dbając o reprezentację Twoich interesów w postępowaniu sądowym.

Sprawy pracownicze

Bezpodstawne wypowiedzenie umowy

Bezpodstawne wypowiedzenie umowy o pracę to sytuacja, która może stanowić poważne naruszenie Twoich praw jako pracownika lub pracodawcy, a co w rezultacie może prowadzić do podstawy dochodzenia roszczeń pieniężnych w sądzie.

01

Konsultacja i analiza

Nasz doświadczony zespół prawników przeprowadzi dokładną analizę Twojej sytuacji i oceni, czy wypowiedzenie umowy było bezpodstawne.

02

Naruszenie umowy o pracę

Jeśli doszło do bezpodstawnego wypowiedzenia umowy, nasza kancelaria podejmie działania mające na celu obronę Twoich praw i interesów.

03

Negocjacje pomiędzy pracodawcą a pracownikiem

Stawiamy na rozwiązania pozasądowe, takie jak negocjacje i mediacje, aby osiągnąć korzystne porozumienia dla obu stron konfliktu w sposób efektywny i bezpieczny.

04

Postępowanie sądowe

Jeśli nie można osiągnąć porozumienia pozasądowego, nasza kancelaria oferuje pełne wsparcie w prowadzeniu postępowania sądowego, broniąc Twoich interesów przed sądem.

Sprawy pracownicze

Odprawa

Pieniężną odprawa za pracę należy się najczęściej pracownikom w momencie zakończenia zatrudnienia. Nasza kancelaria jest tu, aby pomóc Ci zrozumieć, kiedy właśnie Tobie przysługuje to uprawnienie. Jeśli chcesz dowiedzieć się dokładnie kiedy należy się pracownikowi wypłacenie odprawy, to skontaktuj się z naszą Kancelarią.

01

Zwolnienie bez winy pracownika

Odprawa może należeć się w przypadku, gdy pracownik zostaje zwolniony bez swojej winy, na przykład z powodu restrukturyzacji firmy, redukcji zatrudnienia lub zamykania zakładu pracy, zazwyczaj przysługuje mu odprawa.

02

Umowa o pracę na czas nieokreślony

Jeśli jesteś zatrudniony na czas nieokreślony i zostajesz zwolniony z przyczyn, które nie wynikają z Twojego postępowania, a dochodzi do likwidacji stanowiska pracy to może przy spełnieniu dodatkowych warunków przysługiwać Ci odprawa.

03

Określone warunki w umowie

Czasem odprawa jest określona w umowie o pracę lub regulaminie pracy. W takim przypadku jesteś uprawniony do jej otrzymania zgodnie z uzgodnionymi warunkami.

04

Emerytura

Odprawa należy się także z chwilą przejścia na emeryturę lub podstawa wypłaty odprawy może także wynikać z innych szczególnych przepisów.


Zespół

Specjaliści
od spraw pracowniczych

Świadcząc stałą obsługę prawną na rzecz przedsiębiorców Kancelaria Mosor i Oleksiak – Szeląg posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze relacji pracowniczych i pracodawczo-pracowniczych. Dlatego w naszej Kancelarii otrzymasz kompleksowe usługi w obszarze prawa pracy, z pełnym zrozumieniem dla istoty i delikatności kwestii związanych z relacjami pracowniczymi. Skupiamy się na Twoich indywidualnych potrzebach i gwarantujemy solidne rozwiązania prawne. Jesteśmy gotowi stanąć na wysokości zadania, by zapewnić Ci skuteczne i rzetelne wsparcie prawne w zakresie prawa pracy.
Świadcząc stałą obsługę prawną na rzecz przedsiębiorców Kancelaria Mosor i Oleksiak – Szeląg posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze relacji pracowniczych i pracodawczo-pracowniczych. Dlatego w naszej Kancelarii otrzymasz kompleksowe usługi w obszarze prawa pracy, z pełnym zrozumieniem dla istoty i delikatności kwestii związanych z relacjami pracowniczymi. Skupiamy się na Twoich indywidualnych potrzebach i gwarantujemy solidne rozwiązania prawne. Jesteśmy gotowi stanąć na wysokości zadania, by zapewnić Ci skuteczne i rzetelne wsparcie prawne w zakresie prawa pracy.
Świadcząc stałą obsługę prawną na rzecz przedsiębiorców Kancelaria Mosor i Oleksiak – Szeląg posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze relacji pracowniczych i pracodawczo-pracowniczych. Dlatego w naszej Kancelarii otrzymasz kompleksowe usługi w obszarze prawa pracy, z pełnym zrozumieniem dla istoty i delikatności kwestii związanych z relacjami pracowniczymi. Skupiamy się na Twoich indywidualnych potrzebach i gwarantujemy solidne rozwiązania prawne. Jesteśmy gotowi stanąć na wysokości zadania, by zapewnić Ci skuteczne i rzetelne wsparcie prawne w zakresie prawa pracy.

Adwokat partner

Elżbieta Mosor

WIĘCEJ

Radca prawny

Mateusz Mosor

WIĘCEJ

Radca prawny

Mateusz Tomczyk

WIĘCEJ

Dla Kogo

Branże, dla jakich pracujemy

Dla Kogo

Branże, dla jakich pracujemy

e-Commerce

e-Commerce

W charakterze obrońcy lub pełnomocnika, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,

Budownictwo

Budownictwo

W charakterze obrońcy lub pełnomocnika, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,

Nieruchomości

Nieruchomości

W charakterze obrońcy lub pełnomocnika, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,

Produkcja

Produkcja

W charakterze obrońcy lub pełnomocnika, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,

IT

IT

W charakterze obrońcy lub pełnomocnika, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,

Wyróżniki

Wyróżnia nas kompleksowość, podejście i wiedza.

icon

Podejście

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt u.Lorem ipsum dolor sit amet,
icon

Zaangażowanie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt u.Lorem ipsum dolor sit amet,
icon

Wiedza i doświadczenie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt u.Lorem ipsum dolor sit amet,

Masz pytania?

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Mosor i Oleksiak – Szeląg Adwokacka Spółka Partnerska z siedzibą w Krakowie, ul. Zbożowa 2/26, 30 – 002 Kraków, KRS: 0000735336, NIP: 9452220093. E-mail: kancelaria@mosoroleksiak.pl. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi.