Prawo cywilne

Ochrona danych osobowych

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie ochronę danych osobowych, dbając o zgodność Twojego działania z RODO.

01

Wdrożenie ochrony danych osobowych

Pomagamy stworzyć oraz wdrożyć w Twoim przedsiębiorstwie politykę ochrony danych osobowych, rejestry czynności przetwarzania oraz inne dokumenty wymagane przepisami prawa.

02

Audyt

Zapewniamy kompleksową analizę procedur i dokumentacji w celu oceny zgodności podejmowanych działań z wymogami RODO.

03

Szkolenia dla pracowników

Oferujemy możliwość edukowania pracowników w zakresie stosowania zasad ochrony danych osobowych w praktyce.

04

Reprezentacja przed sądami i organami administracyjnymi

Zapewniamy obsługę prawną postępowań sądowych i administracyjnych w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, w tym przez Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

05

Zarządzanie Incydentami

Pomagamy opracować plany reakcji na incydenty związane z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych.

Prawo cywilne

Ochrona dóbr osobistych

Oferujemy reprezentację prawną i wsparcie w sprawach dotyczących naruszenia Twoich dóbr osobistych. Działamy z determinacją i profesjonalizmem.

01

Wezwanie do zaprzestania naruszania dóbr osobistych

Przygotujemy w Twoim imieniu przedsądowe pismo, w którym zażądamy zaprzestania naruszania dóbr osobistych.

02

Reprezentacja przed Sądem

Oferujemy reprezentację w procesie sądowym do prawomocnego zakończenia postępowania.

03

Naruszenia pomiędzy osobami najbliższymi

Pomagamy w sprawach związanych z naruszeniem dóbr osobistych, w których osobą dopuszczającą się naruszenia jest Twój najbliższy np. mąż, partner, ojciec lub inny członek rodziny.

04

Ochrona wizerunku

Oferujemy pomoc w przypadku nieautoryzowanego wykorzystania Twojego wizerunku np. poprzez opublikowanie zdjęcia z Twoją podobizną, na co nie wyraziłeś wcześniej zgody.

Prawo cywilne

Umowy cywilnoprawne

Dostosowujemy umowy do Twoich indywidualnych potrzeb, świadcząc profesjonalne doradztwo, analizę aktów notarialnych i ich treści, w tym projektów przed zawarciem aktu notarialnego, przygotowywanie innych niezbędnych dokumentów oraz reprezentację w sporach umownych. Skorzystaj z naszego doświadczenia, aby chronić swoje prawa.

01

Umowy cywilnoprawne

Analizujemy i sporządzamy umowy sprzedaży, zlecenia, o dzieło, najmu, dzierżawy, darowizny, pożyczki i inne.

02

Umowy z zakresu prawa autorskiego

Pomagamy zabezpieczyć interesy naszych Klientów i zadbać o to, aby skutecznie nabyli prawa własności intelektualnej. Sporządzamy umowy przenoszące całość praw autorskich majątkowych lub udzielające licencji na zasadach określonych z kontrahentem.

03

Umowy Inwestycyjne

Doradzamy w zakresie umów związanych z inwestycjami i finansowaniem przedsięwzięć.

04

Umowy dotyczące zarządzania nieruchomościami

Świadczymy pomoc prawną w przygotowywaniu umów dotyczących zarządzania nieruchomościami lub wspólnotami mieszkaniowymi.

05

Umowy o ustanowienie służebności

Doradzamy i reprezentujemy w sprawach związanych z przygotowaniem i podpisywaniem umów w przedmiocie ustanowienia służebności gruntowej, osobistej, czy przesyłu.

06

Reprezentacja w procesie sądowym

W razie sporu wynikającego z umowy, zadbamy o Twoje interesy i będziemy reprezentować Cię w postępowaniu przed sądem lub właściwym organem.

Prawo cywilne

Ubezwłasnowolnienie

Z poszanowaniem dla godności Klienta, dostarczamy kompleksową reprezentację prawną, pomagając w zrozumieniu procesu i obronie interesów. Jesteśmy tu, aby udzielić pomocy w delikatnych kwestiach związanych z decyzjami życiowymi. Skonsultuj się z nami, aby uzyskać solidne wsparcie prawne w trudnych sytuacjach.

01

Reprezentacja przed sądem

Zapewniamy kompleksową pomoc prawną w procesie sądowym związanym z ubezwłasnowolnieniem.

02

Ustanowienie doradcy tymczasowego

W toku procesu konieczne jest zabezpieczenie interesów osoby ubezwłasnowolnionej, w zależności od jego sytuacji osobistej, majątkowej i zdrowotnej. Doradzimy czy w konkretnej sprawie konieczne jest ustanowienie doradcy tymczasowego.

03

Ustanowienie kuratora procesowego

Interes osoby ubezwłasnowolnionej tego wymaga, aby w procesie ustanowić kuratora procesowego, który będzie występował w toku procesu w imieniu osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie.

04

Zarząd majątkiem osoby ubezwłasnowolnionej

W sytuacji, gdy konieczne jest podjęcie decyzji dotyczącej składników majątku osoby ubezwłasnowolnionej, pomagamy przygotować wniosek do właściwego sądu o wyrażenie zgody na dokonanie np. sprzedaży nieruchomości.

Prawo cywilne

Skarga pauliańska

Wspieramy klientów, reprezentując ich interesy w sytuacjach niewłaściwego rozporządzania majątkiem czy przekształceń majątkowych przed dłużników. Gwarantujemy reprezentację w sprawach związanych z tym istotnym instrumentem prawnym. Skontaktuj się z nami, aby korzystać z narzędzi, jakie oferuje skarga pauliańska.

01

Analiza przedprocesowa i wezwanie do zapłaty

Przed wszczęciem postępowania, przeanalizujemy wszelkie ryzyka prawne związane z zainicjowaniem sprawy sądowej i złożymy dłużnikowi propozycję polubownego załatwienia sporu.

02

Skarga Pauliańska w procesie sądowym

Reprezentujemy wierzycieli w sprawach, gdzie skarga pauliańska jest stosowana w celu zabezpieczenia ich interesów i uzyskania zapłaty od dłużnika, który ucieka z majątkiem.

03

Działania po ogłoszeniu upadłości dłużnika

Reprezentacja interesów wierzycieli w ramach skargi pauliańskiej po ogłoszeniu upadłości, gdy okazało się, że dłużnik pozbył się majątku i uniemożliwił skuteczną egzekucję długu.

04

Bezskuteczność egzekucji komorniczej

Jeśli w trakcie postępowania prowadzonego przez komornika okazuje się, że dłużnik nie posiada już majątku, pomagamy podjąć odpowiednie działania, aby uzyskać zaspokojenie roszczenia.

Prawo cywilne

Nieuczciwy dłużnik

Zdajemy sobie sprawę, że w obrocie gospodarczym pojawiają się nierzetelni kontrahenci. Działamy skutecznie, aby dochodzić Twoich roszczeń. Oferujemy profesjonalne wsparcie, reprezentację przed sądem oraz skuteczne strategie w działaniu.

01

Negocjacje i porozumienia

Zapewniamy pomoc w negocjacjach i uzgadnianiu planów spłaty długu z nieuczciwym dłużnikiem.

02

Ukrywanie Aktywów

Reprezentujemy klientów w przypadkach, gdy dłużnik celowo ukrywa swoje aktywa w celu uniknięcia zaspokojenia wierzycieli. Pomagamy wszczynać właściwe postępowania w celu ujawnienia majątku.

03

Upadłość i restrukturyzacja

Gdy dłużnik próbuje uniknąć płacenia zobowiązań poprzez działania upadłościowe i restrukturyzacyjne, oferujemy swoją pomoc w charakterze pełnomocnika wierzyciela, poprzez pomoc w zgłoszeniu wierzytelności, głosowaniu nad układem wierzycieli i dalszymi działaniami w postępowaniu.

04

Działania przeciwko nieuczciwemu dłużnikowi

Reprezentujemy klientów przed sądem w celu podjęcia działań prawnych przeciwko nieuczciwemu dłużnikowi, zarówno w procesie cywilnym, jak i karnym.

Prawo cywilne

Analiza pod kątem terminu na dochodzenie roszczeń przeciwko dłużnikowi

Dzięki naszemu doświadczeniu w prawie cywilnym i egzekucyjnym, pomożemy Ci zrozumieć czym jest przedawnienie, jakie są terminy dochodzenia roszczeń, a następnie skutecznie podjąć kroki prawne.

Prawo cywilne

Doradztwo prawne

Zaufaj naszemu doświadczeniu. Nasza Kancelaria oferuje wszechstronne doradztwo prawne. Doświadczeni prawnicy służą profesjonalną pomocą, zapewniając jasne odpowiedzi, strategie i reprezentację w trudnych sytuacjach z zakresu prawa cywilnego. Niezależnie od Twoich potrzeb, jesteśmy gotowi być Twoim niezawodnym partnerem, dbając o skuteczność i zgodność z obowiązującymi przepisami.

Prawo cywilne

Analiza prawna sposobów zabezpieczenia interesów Klienta w umowie

Niezależnie od rodzaju umowy, świadczymy usługi w zakresie tworzenia solidnych klauzul umownych. Dzięki naszym usługom możesz skutecznie zabezpieczyć swoje interesy, minimalizując ryzyko niejednoznaczności postanowień umownych czy nieuczciwego postępowania drugiej strony umowy. Skontaktuj się z nami, aby skorzystać z naszego doświadczenia i świadczonych usług prawnych.

Zespół

Specjaliści
od prawa cywilnego

Zespół prawników Kancelaria Mosor i Oleksiak – Szeląg specjalizuje się w obszarze prawa cywilnego, zapewniając kompleksową opiekę prawną. Posiadamy bogate doświadczenie w obszarze zobowiązań i obsługi procesowej. Jesteśmy po to, by chronić Twoje prawa i dostosować strategię do Twoich indywidualnych potrzeb. Skontaktuj się z naszymi specjalistami aby uzyskać kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego.
Zespół prawników Kancelaria Mosor i Oleksiak – Szeląg specjalizuje się w obszarze prawa cywilnego, zapewniając kompleksową opiekę prawną. Posiadamy bogate doświadczenie w obszarze zobowiązań i obsługi procesowej. Jesteśmy po to, by chronić Twoje prawa i dostosować strategię do Twoich indywidualnych potrzeb. Skontaktuj się z naszymi specjalistami aby uzyskać kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego.
Zespół prawników Kancelaria Mosor i Oleksiak – Szeląg specjalizuje się w obszarze prawa cywilnego, zapewniając kompleksową opiekę prawną. Posiadamy bogate doświadczenie w obszarze zobowiązań i obsługi procesowej. Jesteśmy po to, by chronić Twoje prawa i dostosować strategię do Twoich indywidualnych potrzeb. Skontaktuj się z naszymi specjalistami aby uzyskać kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego.

Radca prawny

Mateusz Tomczyk

WIĘCEJ

Adwokat partner

Elżbieta Mosor

WIĘCEJ

Adwokat partner

Magdalena Oleksiak-Szeląg

WIĘCEJ

Radca prawny

Mateusz Mosor

WIĘCEJ

Dla Kogo

Branże, dla jakich pracujemy

Dla Kogo

Branże, dla jakich pracujemy

e-Commerce

e-Commerce

W charakterze obrońcy lub pełnomocnika, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,

Budownictwo

Budownictwo

W charakterze obrońcy lub pełnomocnika, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,

Nieruchomości

Nieruchomości

W charakterze obrońcy lub pełnomocnika, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,

Produkcja

Produkcja

W charakterze obrońcy lub pełnomocnika, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,

IT

IT

W charakterze obrońcy lub pełnomocnika, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,

Wyróżniki

Wyróżnia nas kompleksowość, podejście i wiedza.

icon

Podejście

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt u.Lorem ipsum dolor sit amet,
icon

Zaangażowanie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt u.Lorem ipsum dolor sit amet,
icon

Wiedza i doświadczenie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt u.Lorem ipsum dolor sit amet,

Masz pytania?

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Mosor i Oleksiak – Szeląg Adwokacka Spółka Partnerska z siedzibą w Krakowie, ul. Zbożowa 2/26, 30 – 002 Kraków, KRS: 0000735336, NIP: 9452220093. E-mail: kancelaria@mosoroleksiak.pl. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi.