Branża IT i nowoczesne technologie

Branża IT i nowoczesne technologie

Nowoczesne technologie i branża IT wymagają szczególnego zabezpieczenia prawnego interesów przedsiębiorstwa lub projektu.

Nowoczesne technologie i branża IT wymagają szczególnego zabezpieczenia prawnego interesów przedsiębiorstwa lub projektu.

Skontaktuj się

IT i nowoczesne technologie

Usługi prawne dla branży IT i nowoczesnych technologii

Innowacyjne rozwiązania Prawne dla Twojego Biznesu

W świecie dynamicznej branży IT i nowoczesnych technologii, zrozumienie i przestrzeganie złożonych regulacji prawnych staje się niezbędne dla sukcesu i ochrony interesów przedsiębiorstw z tej branży. Prawnicy z Kancelarii Mosor i Oleksiak – Szeląg posiadają doświadczenie i specjalizują się w świadczeniu wszechstronnych usług prawnych dostosowanych do unikalnych wyzwań, jakie stawiają przed nami dzisiejsze technologie. Wiemy, jak ważne jest stworzenie precyzyjnych i kompleksowych umów wdrożeniowych, tak aby stały się narzędziem realizacji projektu, a nie jego przeszkodą…. [rozwiń]
W świecie dynamicznej branży IT i nowoczesnych technologii, zrozumienie i przestrzeganie złożonych regulacji prawnych staje się niezbędne dla sukcesu i ochrony interesów przedsiębiorstw z tej branży. Prawnicy z Kancelarii Mosor i Oleksiak – Szeląg posiadają doświadczenie i specjalizują się w świadczeniu wszechstronnych usług prawnych dostosowanych do unikalnych wyzwań, jakie stawiają przed nami dzisiejsze technologie. Wiemy, jak ważne jest stworzenie precyzyjnych i kompleksowych umów wdrożeniowych, tak aby stały się narzędziem realizacji projektu, a nie jego przeszkodą. Obsługa branży IT i Nowoczesnych Technologii wymaga specjalistycznej wiedzy zakresu praw autorskich, a także prawa własności przemysłowej. Doskonale wiemy jak zabezpieczyć kod źródłowy, sporządzić umowę licencyjną, umowę na wykonanie aplikacji, platformy internetowej, jak zabezpieczyć tworzącą się nowoczesną technologię lub doprowadzić do tego, aby Twój projekt innowacyjny ujrzał światło dzienne, był tylko Twój i nie został wykorzystany przez konkurencje. Jeśli potrzebujesz doradzimy, które zapisy powinieneś wprowadzić do umowy, a które usunąć lub zmodyfikować. Stworzymy dla Ciebie umowę o zachowaniu poufności NDA lub umowę na body leasing, SaaS zabezpieczymy negocjacje, aby Twój pomysł był od początku bezpieczny. Pracujemy zarówno z Klientami działającymi na rynku polskim, jak i na międzynarodowym. Oferujemy stałą obsługę prawną dla firm programistycznych, hostingowych, tworzących i pozycjonujących strony internetowe, tworzących aplikacje, podmiotów, których biznes opiera się na stałym wdrożeniu nowoczesnej technologii, oraz dla przemysłu 4.0. [zwiń]

Więcej

Naszą misją jest dedykowane wsparcie dla dynamicznej branży IT i Nowoczesnych Technologii, gdzie innowacje stanowią nieodłączny element biznesowego ekosystemu.

Usługi

Elastyczność, wsparcie i kompleksowe rozwiązania


01

Kontrakty IT

Opiniujemy, negocjujemy i sporządzamy umowy wdrożeniowe (Waterfall, kaskadowe), Saas, body leasing, zabezpieczające know how, o zachowaniu poufności NDA i także w zakresie poufności prowadzonych negocjacji, o zakazie konkurencji, umowy na wykonanie strony internetowej, na aktualizacje lub serwisowanie strony internetowej lub aplikacji.

02

Obsługa prawna branży IT i Nowoczesnych Technologii

Sporządzamy i oceniamy umowy licencyjne, umowy o dostawę oprogramowania, umowy outsourcingowe oraz inne dokumenty kontraktowe, dostosowane do specyfiki branży, a także wewnątrzkorporacyjne, regulaminy i polityki działania, wykonujemy audyty i dochodzimy roszczeń drogą polubowną uczestnicząc w mediacjach, jak i przed sądem.

03

Spory sądowe dotyczące wykonania umowy

Reprezentujemy przedsiębiorców w mediacjach i przed sądem w sprawach dotyczących roszczeń wynikających z kar umownych, naruszeń zakazu konkurencji lub poufności, naruszeń praw autorskich lub własności przemysłowej, a także nienależytego wykonania umowy.

04

Sprawy odszkodowawcze i karne

Reprezentujemy przedsiębiorców w procesach przed organami ścigania oraz sądem w sprawach dotyczących przestępstw podrobienia znaków towarowych, plagiatów, używania cudzego utworu, obrotu nielegalnymi kopiami utworu, wprowadzenia w błąd co do własności projektu wynalazczego, naruszeniu tajemnicy przedsiębiorstwa.

01

Kontrakty IT

Opiniujemy, negocjujemy i sporządzamy umowy wdrożeniowe (Waterfall, kaskadowe), Saas, body leasing, zabezpieczające know how, o zachowaniu poufności NDA i także w zakresie poufności prowadzonych negocjacji, o zakazie konkurencji, umowy na wykonanie strony internetowej, na aktualizacje lub serwisowanie strony internetowej lub aplikacji.

02

Obsługa prawna branży IT i Nowoczesnych Technologii

Sporządzamy i oceniamy umowy licencyjne, umowy o dostawę oprogramowania, umowy outsourcingowe oraz inne dokumenty kontraktowe, dostosowane do specyfiki branży, a także wewnątrzkorporacyjne, regulaminy i polityki działania, wykonujemy audyty i dochodzimy roszczeń drogą polubowną uczestnicząc w mediacjach, jak i przed sądem.

03

Spory sądowe dotyczące wykonania umowy

Reprezentujemy przedsiębiorców w mediacjach i przed sądem w sprawach dotyczących roszczeń wynikających z kar umownych, naruszeń zakazu konkurencji lub poufności, naruszeń praw autorskich lub własności przemysłowej, a także nienależytego wykonania umowy.

04

Sprawy odszkodowawcze i karne

Reprezentujemy przedsiębiorców w procesach przed organami ścigania oraz sądem w sprawach dotyczących przestępstw podrobienia znaków towarowych, plagiatów, używania cudzego utworu, obrotu nielegalnymi kopiami utworu, wprowadzenia w błąd co do własności projektu wynalazczego, naruszeniu tajemnicy przedsiębiorstwa.

FAQ


Umowa SaaS (Software as a Service) to umowa pomiędzy dostawcą oprogramowania a Klientem – użytkownikiem oprogramowania. Umowa SaaS określa warunki dostarczania, korzystania i płacenia za usługi związane z oprogramowaniem w modelu SaaS. Model SaaS polega na świadczeniu usług w chmurze, gdzie oprogramowanie jest udostępniane użytkownikowi jako usługa on-line, zwykle na zasadzie subskrypcji, często odpłatnej lub tylko odpłatnej wybranej funkcjonalności. Model SaaS obejmuje coraz więcej obszarów usług jak np. księgowość on-line, kursy i szkolenia, zarządzanie relacjami z klientem (CRM), narzędzia do prowadzenia sklepów internetowych, bezpieczeństwo IT, w tym oprogramowanie antywirusowe i wiele innych.

Open source to oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowy, który może być udostępniany, rozpowszechniany, a także modyfikowany. Ważne jednak jest abyś posiadał licencję, dzięki której będziesz mógł legalnie korzystać z oprogramowania i modyfikować kod źródłowy. Wiele licencji open source jest darmowych, ale ważne jest zrozumienie, że „darmowe” w tym kontekście oznacza przede wszystkim wolność użytkowników do korzystania, modyfikowania i rozpowszechniania oprogramowania.Przykłady popularnych projektów open source obejmują system operacyjny Linux, przeglądarkę internetową Mozilla Firefox, edytor tekstu VSCode, a także wiele innych narzędzi i aplikacji.

Umowa licencyjna to umowa pomiędzy posiadaczem praw autorskich (licencjodawcą) a osobą lub firmą (licencjobiorcą), która upoważnia licencjobiorcę do korzystania z danego oprogramowania, treści lub innych praw autorskich na określonych warunkach i w określonym czasie. W zamian za korzystanie z danego produktu lub treści, licencjobiorca zazwyczaj płaci licencjodawcy określoną opłatę. Licencja nie jest przeniesieniem praw autorskich, a jedynie umożliwieniem korzystania z nich. Istnieje kilka rodzajów umów licencyjnych, w zależności od zakresu praw udzielanych licencjobiorcy. Oto niektóre z głównych rodzajów umów licencyjnych:
1. Licencja Otwarta (Open Source License) – umożliwia licencjobiorcy dostęp do kodu źródłowego oprogramowania, a także prawo do modyfikowania i swobodnego rozpowszechniania go. Przykłady to licencje GNU General Public License (GPL) czy MIT License.
2. Licencja Zamknięta (Closed Source License) – ogranicza dostęp do kodu źródłowego oprogramowania. Licencjobiorca ma zazwyczaj prawo do korzystania z gotowego produktu, ale nie ma dostępu do kodu źródłowego ani prawa do jego modyfikacji.
3. Licencja Komercyjna – obejmuje oprogramowanie, które jest dostępne na rynku dla klientów, którzy muszą za nie zapłacić i może to być jednorazowa opłata licencyjna, abonament lub inne formy płatności.
4. Licencja Przedsiębiorcza (Enterprise License) – w ramach której przedsiębiorstwo uzyskuje prawo do korzystania z oprogramowania na szeroką skalę w ramach całej organizacji. Tego rodzaju licencje są często elastyczne i dostosowywane do potrzeb dużych przedsiębiorstw.
5. Licencja Użytkownika Końcowego (End-User License Agreement, EULA) – skierowana jest bezpośrednio do końcowego użytkownika oprogramowania. Zawiera warunki korzystania z oprogramowania, zazwyczaj przedstawiane w formie umowy, którą użytkownik musi zaakceptować przed zainstalowaniem oprogramowania.

Zespół

Specjaliści
od branży IT i nowoczesnych technologii

Udzielamy porad prawnych, sporządzamy opinie prawne, prowadzimy sprawy sądowe z zakresu wielu dziedzin prawa.
Udzielamy porad prawnych, sporządzamy opinie prawne, prowadzimy sprawy sądowe z zakresu wielu dziedzin prawa.
Udzielamy porad prawnych, sporządzamy opinie prawne, prowadzimy sprawy sądowe z zakresu wielu dziedzin prawa.

Adwokat partner

Elżbieta Mosor

WIĘCEJ

Radca prawny

Mateusz Tomczyk

WIĘCEJ

Radca prawny

Mateusz Mosor

WIĘCEJ

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Mosor i Oleksiak – Szeląg Adwokacka Spółka Partnerska z siedzibą w Krakowie, ul. Zbożowa 2/26, 30 – 002 Kraków, KRS: 0000735336, NIP: 9452220093. E-mail: kancelaria@mosoroleksiak.pl. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi.