Postępowanie Sądowe w Sprawie Umowy Kredytu we Frankach Szwajcarskich [2]

W 2006 roku klientka zdecydowała się na zaciągnięcie kredytu we frankach szwajcarskich, przekonana i zapewniana o korzyściach płynących z niskiego oprocentowania. Początkowo warunki wydawały się atrakcyjne, jednak wraz ze zmianami kursu walutowego, wysokość rat kredytowych gwałtownie wzrastała.

W 2006 roku klientka zdecydowała się na zaciągnięcie kredytu we frankach szwajcarskich, przekonana i zapewniana o korzyściach płynących z niskiego oprocentowania. Początkowo warunki wydawały się atrakcyjne, jednak wraz ze zmianami kursu walutowego, wysokość rat kredytowych gwałtownie wzrastała.

Etap pierwszy

Wyzwanie

Głównym celem było unieważnienie umowy kredytowej ze względu na zawarte w jej treści niekorzystne warunki oraz nieprzejrzystość informacji udzielanych kredytobiorcy przez bank.

Etap drugi

Rozwiązanie

01

Sporządzenie i wysłanie reklamacji do banku:

Pierwszym krokiem w działaniu było sporządzenie szczegółowej reklamacji, w której pełnomocnik przedstawił wszystkie wady prawne umowy.

02

Złożenie pozwu do sądu:

Po niezadowalającej odpowiedzi banku, klientka zdecydowała się na złożenie pozwu do Sądu w celu unieważnienia umowy kredytowej i uzyskania zwrotu wpłaconych na rzecz banku środków, począwszy od dnia zawarcia nieważnej umowy.

03

Zawieszenie spłaty raty kredytu:

W trakcie trwania postępowania sądowego, kancelaria skutecznie doprowadziła do zawieszenia spłaty rat kredytu. Dzięki temu klientka nie musiała się martwić o narastające zadłużenie w trakcie trwania sprawy sądowej.
Zakończenie

Rezultat

W trakcie trwania procesu sądowego, klientka otrzymała wsparcie Sądu, który w postępowaniu o udzielenie zabezpieczenia uznał, że umowa kredytu zawarta przez kredytobiorcę jest nieważna z powodu wad prawnych istotnych postanowień umowy. Klientka nie musiała obawiać się dalszej spłaty zadłużenia w trakcie postępowania.

Klient o realizacji

Dzięki wsparciu kancelarii nie muszę się martwić spłatą kredytu, wahanami kursu waluty i wzrostem stóp procentowych. Prawnicy kancelarii oferują kompleksową obsługę sprawy i oferują swoją pomoc przy wyjaśnianiu zawiłości prawnych związanych z zawartą umową.


Pani Patrycja

Pozostałe case study

Case study

Kary umowne za opóźnienie.
Proces budowlany

Wykonawca budowlany z Krakowa, który nie otrzymał ostatniej cześci wynagrodzenia na podstawie umowy.

Zobacz

Case study

Postępowanie Sądowe w Sprawie Umowy Kredytu we Frankach Szwajcarskich

W 2008 roku pan Adam zaciągnął kredyt we frankach szwajcarskich, zachęcony niskim oprocentowaniem i korzystnymi warunkami. Na początku kredyt rzeczywiście wydawał się opłacalny, jednak z czasem kurs franka znacząco wzrósł, co spowodowało gwałtowne zwiększenie wysokości rat.

Zobacz