Postępowanie Sądowe w Sprawie Umowy Kredytu we Frankach Szwajcarskich

W 2008 roku pan Adam zaciągnął kredyt we frankach szwajcarskich, zachęcony niskim oprocentowaniem i korzystnymi warunkami. Na początku kredyt rzeczywiście wydawał się opłacalny, jednak z czasem kurs franka znacząco wzrósł, co spowodowało gwałtowne zwiększenie wysokości rat.

W 2008 roku pan Adam zaciągnął kredyt we frankach szwajcarskich, zachęcony niskim oprocentowaniem i korzystnymi warunkami. Na początku kredyt rzeczywiście wydawał się opłacalny, jednak z czasem kurs franka znacząco wzrósł, co spowodowało gwałtowne zwiększenie wysokości rat.

Etap pierwszy

Wyzwanie

Głównym celem było unieważnienie umowy kredytowej oraz zawieszenie spłat rat kredytu,
aby odciążyć budżet pana Adama i zapobiec dalszym problemom finansowym.

Etap drugi

Rozwiązanie

01

Sporządzenie reklamacji:

Pierwszym krokiem było przygotowanie i wysłanie reklamacji do banku. W reklamacji pełnomocnik przedstawił wszystkie nieprawidłowości związane z umową oraz jej skutki finansowe.

02

Złożenie pozwu do sądu o stwierdzenie nieważności umowy:

Po otrzymaniu niezadowalającej odpowiedzi od banku, pan Adam zdecydował się na złożenie pozwu do sądu. W pozwie zostały zawarte argumenty braku transparentności postanowień stosowanych przez bank.

03

Doprowadzenie do stwierdzenia nieważności umowy oraz zawieszenia spłaty rat kredytu:

W trakcie postępowania sądowego, Kancelaria skutecznie doprowadziła do wydania przez sąd postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia na mocy którego zawieszono obowiązek spłaty rat kredytu na czas trwania procesu.
Zakończenie

Rezultat

W trakcie trwania procesu sądowego, Pan Adam uzyskał korzystne orzeczenie Sądu,
stwierdzające, iż umowa kredytu zawarta przez niego jest nieważna z powodu wad prawnych
istotnych postanowień umowy. Pan Adam nie musi obawiać się dalszej spłaty zadłużenia w
trakcie postępowania dzięki temu, że Sąd dodatkowo w postępowaniu zabezpieczającym
zawiesił obowiązek spłat rat kapitałowo-odsetkowych.

Klient o realizacji

"Dzięki wsparciu kancelarii udało się doprowadzić do zawieszenia spłaty kredytu, co odciążyło mój budżet domowy w bardzo trudnym dla mnie okresie. Jestem wdzięczny za profesjonalną pomoc i skuteczne działania."


Pan Adam

Pozostałe case study

Case study

Postępowanie Sądowe w Sprawie Umowy Kredytu we Frankach Szwajcarskich [2]

W 2006 roku klientka zdecydowała się na zaciągnięcie kredytu we frankach szwajcarskich, przekonana i zapewniana o korzyściach płynących z niskiego oprocentowania. Początkowo warunki wydawały się atrakcyjne, jednak wraz ze zmianami kursu walutowego, wysokość rat kredytowych gwałtownie wzrastała.

Zobacz

Case study

Kary umowne za opóźnienie.
Proces budowlany

Wykonawca budowlany z Krakowa, który nie otrzymał ostatniej cześci wynagrodzenia na podstawie umowy.

Zobacz