Najnowsza uchwała sądu najwyższego – łatwiejsze unieważnianie kredytów w CHF po rozwodzie

Dla wielu osób kwestie związane dochodzeniem roszczeń z tytułu kredytów indeksowanymi do franka szwajcarskiego stały się problemem, zwłaszcza po tych będących rozwodzie. Jednakże ostatnia uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 października 2023 r. (nr III CZP 12/23) przynosi nową nadzieję i ułatwia proces unieważniania takich kredytów.

Nowe rozstrzygnięcie

W sprawie przeciwko bankowi o ustalenie nieważności umowy kredytu nie zachodzi po stronie powodowej współuczestnictwo konieczne wszystkich kredytobiorców. Oznacza to, że jeden z byłych współmałżonków może wystąpić z takim procesem samodzielnie, bez konieczności zaangażowania pozostałych współkredytobiorców. To ważna zmiana, która umożliwia osobom po rozwodzie łatwiejsze dochodzenie swoich praw związanych z abuzywnymi umowami kredytowymi.

Tło uchwały

Uchwała ta powstała na skutek pytania prawnego zadanego Sądowi Najwyższemu przez Sąd Apelacyjny w Katowicach w związku ze sprawą o ustalenie nieważności umowy kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego. W tej konkretnej sprawie byli współmałżonkowie zawarli umowę kredytową, a po rozwodzie jeden z nich wystąpił przeciwko bankowi, a drugi nie wykazywał zainteresowania udziałem w postępowaniu. W rezultacie sąd pierwszej instancji zawiadomił drugiego byłego współmałżonka i wezwał go do udziału w postępowaniu. Brak reakcji drugiego byłego małżonka skutkował oddaleniem pozwu.

Znaczenie uchwały

Nowa uchwała Sądu Najwyższego ma ogromne znaczenie dla osób, które posiadają kredyty indeksowane do franka szwajcarskiego. Do tej pory konieczność współuczestnictwa byłego współmałżonka lub innych współkredytobiorców była utrudnieniem w procesie unieważniania abuzywnych umów kredytowych. Teraz każdy kredytobiorca ma możliwość zakwestionowania umowy kredytowej samodzielnie, bez konieczności udziału w postępowaniu byłego małżonka.

Dotyczy to jednak nie tylko kredytobiorców będących po rozwiązaniu małżeństwa, ale również innych sytuacji, gdy występuje kilka osób zobowiązanych do spłaty kredytu, jednak tylko jedna z nich jest zainteresowana skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego, a druga oponuje przeciwko takiemu rozwiązaniu.

Podsumowanie

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 października 2023 roku ułatwia kredytobiorcom dochodzenie swoich praw w sprawach związanych z umowami kredytowymi powiązanymi z CHF lub inną walutą obcą. Jednak każda sprawa jest unikalna, dlatego należy skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w tych kwestiach, aby uzyskać dokładne informacje i wsparcie w konkretnej sytuacji.


Autor

Masz dodatkowe pytania lub chcesz uzyskać opinię prawną, czy też stworzyć dokumenty dotyczące zatrudnienia w formie pracy zdalnej?

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

Skontaktuj się