Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego – czy to możliwe?

Kredyt hipoteczny jest popularnym sposobem finansowania zakupu nieruchomości. Jednak czasami zdarza się, że kredytobiorcy chcą spłacić swoje zobowiązanie przed terminem, co może prowadzić do pewnych konsekwencji finansowych. Jedną z nich jest prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego. Jednak czy istnieje możliwość zwrotu tej prowizji?

Kiedy można starać się o zwrot prowizji?

Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego to opłata, którą kredytobiorca musi uiścić w przypadku spłaty kredytu przed terminem określonym umową. Jest to często procentowa wartość pozostałej kwoty kredytu i ma na celu rekompensację bankowi za ewentualne utracone zyski z tytułu odsetek. Nie wszystkie banki naliczają prowizję za wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego. To zależy od indywidualnych warunków umowy kredytowej.

W niektórych przypadkach banki oferują kredyty bez takiej prowizji lub ustalają okres, po którym prowizja przestaje obowiązywać. Dlatego ważne jest dokładne zapoznanie się z warunkami umowy przed zaciągnięciem kredytu.

Istnieje możliwość zwrotu prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego, należy jednak pamiętać, że każdy przypadek może być inny.

Z jakiej ustawy wynika możliwość zwrotu prowizji?

Uprawnienie kredytobiorcy do zwrotu prowizji wynika w szczególności z przepisów rozdziału 5 ustawy z dnia z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, który określa przesłanki, które muszą być spełnione, aby móc starać się o zwrot poniesionych kosztów w związku z zaciągniętym zobowiązaniem, w przypadku wcześniejszej spłaty.

Jeśli analiza umowy pozwala na przyjęcie, że istnieją podstawy do zwrotu prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego, kredytobiorca powinien skontaktować się z bankiem i złożyć wniosek o zwrot prowizji. Jeśli bank odmówi, istnieje możliwość dochodzenia roszczeń na drodze sądowej lub skorzystania z usług instytucji nadzorujących rynki finansowe, takich jak Rzecznik Finansowy.

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego jest możliwy. Warto jednak pamiętać, że każdy przypadek jest inny, a ostateczna decyzja zależy od treści umowy kredytu.

Jeśli kredytobiorca ma wątpliwości, zawsze warto skonsultować się z prawnikiem lub innym specjalistą, aby uzyskać profesjonalną radę i wsparcie.


Autor

Masz dodatkowe pytania lub chcesz uzyskać opinię prawną, czy też stworzyć dokumenty dotyczące zatrudnienia w formie pracy zdalnej?

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

Skontaktuj się